PTT
Statut Historia Informacje Odznaki PTT Nowy Sącz Bezpieczeństwo GOPR Kontakt Księga Gości

Aktualności
Wycieczki i wyprawy
Regulamin wycieczek
Szlaki spacerowe
Przewodnicy
Na niebieskich szlakach
Przyjaciele
Relacje
GALERIA
Strona głównaSprawozdania
Zarząd
Ludzie 30-lecia
Sekcje i grupy
Patron: Feliks Rapf
Działalność
Historia  O/"Beskid" PTT

Najliczniejszym i jednym z najbardziej prężnych oddziałów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego jest Oddział "Beskid" im. prof. Feliksa Rapfa w Nowym Sączu. Utworzony w maju 1906 roku, reaktywowany został w marcu 1990 roku.

Kontakt: PTT Oddział "Beskid", ul. Sobieskiego 14a/2, 33-300 Nowy Sącz

Nr konta naszego oddziału PTT: Łącki Bank Spółdzielczy    17 8805 0009 0047 4071 2000 0010
NIP: 7342904837
REGON: 121118446
KRS  0000343564

Strona: 
www.pttns.pl - kontakt z adminem @
FB
Maciej Zaremba

Maciej Zaremba

Skład Zarządu Oddziału

Niżej przedstawiony skład władz Oddziału, który wybrany został w dniu 12.04.2019 r.
podczas Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego Członków Oddziału "Beskid" PTT
(z późniejszymi zmianami)Jolanta
                Augustyńska Wojtek Szarota Władysław Łoboz Zbigniew Smajdor
Katarzyna
                Hejmej Krzysztof Jankowski Piotr
                Połomski Agnieszka
                Szeliga

Prezes Zarządu: Jolanta Augustyńska
Wiceprezes - Wojciech Szarota
Wiceprezes - Władysław Łoboz
Sekretarz - Zbigniew Smajdor
Skarbnik - Katarzyna Hejmej

Krzysztof Jankowski

Piotr Połomski

Agnieszka Szeliga

Joanna Król - rezygnacja 03.01.2020
Joanna Bogucka Jurasović - rezygnacja 01.04.2021
Adam Płaneta - do 23.04.2021

 
Komisja Rewizyjna:
Przewodnicząca - Agnieszka Sznajder
Zastępca Wiesław Słyś
 Sekretarz - Lucyna Migacz
Grażyna Zapiór
Barbara Michalik


Sąd Koleżeński
Przewodniczący - Paweł Myślik

Zastępca - Jan Liber
Sekretarz - Iwona Kowalczyk - Tudaj
Jadwiga Dąbrowska
Krystyna WolakSzkolne Koło PTT przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w  Łabowej

Prezes - Dorota Rolka
Wiceprezes - Daria Kołacz
Sekretarz - Wiktoria Smyda
Skarbnik - Julia Malec
Członek Zarządu  - Kacper Burzyński


Szkolne Koło PTT "Tupot małych nóżek" przy SP 18 w Nowym Sączu

Prezes - Maria Olszyńska
Zastępca - Wiesława Górska
Skarbnik - Julia Gapczyńska
Sekretarz - Kinga Skoczeń


 SPRAWOZDANIE (skrót)
z działalności Oddziału ”Beskid” PTT za 2020 r.


Rok 2020 to był 31 rok działalności Oddziału od jego reaktywowania w 1990 roku.
W 2020 roku do Oddziału wstąpiło 68 osób, na dzień 31 grudnia 2020 roku ilość Członków naszego Oddziału wynosi 417 osób.
Władze Oddziału pracowały w składzie wybranym podczas X Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo – Wyborczego Członków Oddziału, które odbyło się 12 kwietnia 2019 r.

Zarząd Oddziału
Jolanta Augustyńska – prezes
Wojciech Szarota – wiceprezes
Władysław Łoboz – wiceprezes
Zbigniew Smajdor – sekretarz
Katarzyna Hejmej – skarbnik
Joanna Bogucka - Jurasović – członek zarządu (do 01.04.2021r.)
Joanna Król – członek zarządu (do 03.01.2020r.)
Agnieszka Szeliga – członek zarządu
Krzysztof Jankowski – członek zarządu
Adam Płaneta – członek zarządu
Piotr Połomski – członek zarządu

Sąd Koleżeński:
Paweł Myślik - przewodniczący
Jan Liber - z-ca
Iwona Kowalczyk-Tudaj - sekretarz
Jadwiga Dąbrowska - członek
Krystyna Wolak - członek

Komisja Rewizyjna:
Agnieszka Sznajder - przewodnicząca
Wiesław Słyś - z-ca
Lucyna Migacz - sekretarz
Barbara Michalik - członek
Grażyna Zapiór – członek

Członkowie naszego Oddziału pełnią również funkcje w Zarządzie Głównym: (Jolanta Augustyńska – prezes, Katarzyna Hejmej – skarbnik, Paweł Myślik – sekretarz, Wojciech Szarota – członek ZG),  w Głównym Sądzie Koleżeńskim (Zbigniew Smajdor i Jacek Bereziński – członkowie GSK) oraz w Komisjach działających przy ZG: (Komisja Statutowo – Prawna – Paweł Myślik, Komisja ds. Rodo – Jolanta Augustyńska, Komisja GOT – Władysław Łoboz, Zbigniew Smajdor, Komisja ds. Członkostwa Honorowego i Odznaczeń – Jolanta Augustyńska, Komisja organizacyjno – techniczna - Jolanta Augustyńska, Piotr Augustyński, Katarzyna Hejmej, Dariusz Kulpa).

Podsumowanie pracy członków Zarządu
Zebrania Zarządu Oddziału zgodnie ze Statutem § 42 pkt. 3. powinny się odbyć przynajmniej trzy razy do roku, w roku 2020, pomimo dużych organiczne związanych z pandemią udało się zorganizować pięć posiedzeń zarządu. W zebraniach uczestniczyli: Jolanta Augustyńska, Katarzyna Hejmej, Zbigniew Smajdor, Krzysztof Jankowski, Piotr Połomski – 5 razy, Władysław Łoboz, Agnieszka Szeliga – 4 razy, Wojciech Szarota -2 razy, Joanna Jurasović – 1 raz, Adam Płaneta – nie uczestniczył w żadnym zebraniu.
8 grudnia odbyło się zebranie członków Prezydium Zarządu w pełnym składzie.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami, jako Organizacja Pożytku Publicznego raz do roku jesteśmy zobowiązani do zwołania Walnego Zebrania Członków Oddziału, którego celem jest m.in. zatwierdzenie sprawozdania merytorycznego i finansowego za mijający rok. Odbyło się ono w piątek 26 czerwca w lokalu Fundacji Sądeckiej, z zarządu wzięli w nim udział: Jolanta Augustyńska, Wojciech Szarota, Władysław Łoboz, Katarzyna Hejmej, Zbigniew Smajdor, Agnieszka Szeliga, Krzysztof Jankowski i Piotr Połomski. 
Kolejnym bardzo ważnym wydarzeniem w mijającym roku było poświęcenie sztandaru Oddziału, miało ono miejsce w Bazylice św. Małgorzaty w Nowym Sączu 16 września 2020 roku, następujący członkowie Zarządu Oddziału wzięli w nim udział: Jolanta Augustyńska, Władysław Łoboz, Katarzyna Hejmej, Zbigniew Smajdor, Agnieszka Szeliga i Krzysztof Jankowski.
4 lipca 2020r. w sali II Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Krakowie odbył się Zjazd Delegatów Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Nasz Oddział był reprezentowany przez następujących Delegatów: Jolantę Augustyńską, Katarzynę Hejmej, Joannę Król, Pawła Myślika, Wojciecha Szarotę i Zbigniewa Smajdora.           
Podobnie jak w minionych latach w roku 2020 byliśmy nastawieni na to, aby organizować i prowadzić wycieczki. Niestety z powodu ograniczeń wynikających z ogłoszonego w kraju jak i na świecie stanu epidemiologicznego, częściowo nasze plany musiały zostać zmienione, a wycieczki odwołane. Zarząd dostosowywał na bieżąco plany wycieczkowe do aktualnej sytuacji, te wycieczki, które mogły się odbyć (czyli przed ogłoszeniem stanu epidemiologicznego oraz w okresie „poluzowania” ograniczeń zostały przeprowadzone), w okresie gdy obowiązywały znaczne ograniczenia proponowane były wyłącznie wycieczki rodzinne, w małym gronie.

Odbyły się następujące imprezy Oddziałowe, w których wzięło udział:

 • 06.01.2020 Kamianna – 31 osób
 • 12.01.2020 Panieńska Góra – 26 osób
 • 18.01-2020 Opłatek – 69 osób
 • 19.01.2020 – Lackowa – 30 osób
 • 26.01.2020 Ferdel – 36 osób
 • 02.02.2020 Kudłacze -31 osób
 • 05-08.02-2020 narty w Beskidzie Morawskim – 34 osoby
 • 09.02.2020 Radziejowa – 33 osoby
 • 16.02.2020 Turbacz – 34 osoby
 • 23.02.2020 Luboń Wielki – 19 osób
 • 27.02 – 01.03 Bieszczady Ukraińskie – 51 osób
 • 08.03.2020  Skalniate Pleso – 50 osób
 • 05.07.2020  Rysy - 42 osoby
 • 12.07.2020 Dolina Gąsienicowa – 27 osób
 • 19.07.2020 Rohackie Stawy – 21 osób
 • 26.07.2020 Przełęcz pod Kopą – 50 osób
 • 30.07 – 02.08 Praga – 26 osób
 • 02.08.2020 Osterwa – 29 osób
 • 13.09.2020 Pusta Wielka – 9 osób
 • 20.09.2020 Krywań – 38 osób
 • 01-04.10 Sudety – 33 osoby
 • 11.10.2020 Pusta – 31 osób
Ogółem 750 osób

Prócz imprez wyżej wymienionych,  organizowanych przez Zarząd Oddziału, członkowie zarządu, członkowie oddziału byli organizatorami, współorganizatorami lub uczestnikami następujących wydarzeń:

 • 16.01.2020 Opłatek Przewodników w Kamiannej;
 • 27.01.2020 XX Noworoczne Spotkanie Branży Turystycznej Sądecczyzny;
 • 21.02.2020 Spotkanie z Marszałkiem Województwa prezentująca Strategię Rozwoju Województwa „Małopolska 2030”;
 • 27.02.2020 Slajdowisko Krystyny Wolak „Opowieści o podróży do Ekwadoru”;
 • 29.02.2020 Wielka Gala Wolontariatu w Krynicy podsumowująca akcję „Serce – Sercu” organizowaną przez Fundację Sądecką, Gala Nagrody Literackiej im. ks. prof. Bolesława Kumora;
 • 01.03.2020 Wielka Gala Sądeczan w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ;
 • 13.04.2020 Msza św. W intencji Członków PTT;
 • 06-07.06 Run For a Smile – bieg charytatywny
 • 26.06.2020 Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Beskid;
 • 04.07.2020 Walny Zjazd Delegatów PTT, wręczenie Medali Stulecia Odzyskanej Niepodległości;
 • 19.09.2020 Poświęcenie sztandaru Oddziału Beskid PTT;
 • 04.10.2020 V Bieg i Rajd Kurierów Sądeckich;
 • 12.10.2020 Sądeckie Obchody Światowego Dnia Turystyki pod hasłem „Łączy nas turystyka”;
 • 13.10.2020 Małopolskie Obchody Światowego Dnia Turystyki w Opactwie Benedyktynów w Tyńcu;
 • 29.10.2020 Zapalenie zniczy na grobach naszych zmarłych Członków;
 • 08.12.2020 Obchody Święta Małopolski w Sanktuarium Św. Jana Pawła II Wielkiego w Krakowie.

NASZ PATRON
PROFESOR FELIKS RAPF
1891-1972

Prof.Feliks Rapf120 lat temu urodził się patron naszego Oddziału profesor Feliks Rapf. Przypominamy jego sylwetkę, publikując skrót artykułu który w całości ukazał się w nr 1/37/ miesięcznika „Sądeczanin” . Jeszcze bardziej szczegółową jego biografię zawarła Urszula Wąsowicz w swojej pracy magisterskiej obronionej na krakowskiej AWF, z której obficie czerpałem.
Urodził się 11 stycznia 1891 roku w Tarnowie, w rodzinie Edmunda i Józefy. Szkołę powszechną ukończył w Zbarażu, naukę gimnazjalną rozpoczął w Tarnowie i kontynuował w Nowym Sączu, zdając z wyróżnieniem egzamin dojrzałości w I Gimnazjum im. Jana Długosza w 1909 roku. W latach 1909-1911 studiował na Politechnice Lwowskiej a 1911-1914 na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jana Kazimierza. Po wybuchu I wojny światowej powołany został do służby wojskowej i znalazł się w Salzburgu. Walczył na froncie w południowym Tyrolu, gdzie został ranny. Po odzyskaniu niepodległości walczył w polskiej armii w stopniu kapitana w wojnie polsko-bolszewickiej 1919-1920 roku. Po demobilizacji pracował przez rok jako nauczyciel w II Państwowym Gimnazjum w Tarnowie. Następnie na własną prośbę został przeniesiony do Nowego Sącza, z którym to miastem związał się na całe życie. Uczył w I Gimnazjum i Liceum im. Jana Długosza oraz w żeńskim Gimnazjum i Liceum im. Marii Konopnickiej. Ożenił się z Austriaczką Idą, z którą miał troje dzieci . Brał udział w kampanii wrześniowej, podczas której dostał się do niemieckiej niewoli. Po udanej ucieczce powrócił do Nowego Sącza, jawnie ucząc w dwóch szkołach zawodowych. Przez cztery lata prowadził również tajne nauczanie jako nauczyciel i egzaminator z matematyki, fizyki i chemii. Opracował wówczas skrypt z fizyki dla młodzieży uczącej się na tajnych kompletach. W styczniu 1945 roku przystąpił do organizowania nauki w I Gimnazjum i Liceum i do sierpnia 1946 roku pełnił obowiązki dyrektora. Następnie pracował tam jako nauczyciel fizyki. matematyki i astronomii, aż do przejścia na emeryturę w 1952 roku. Bardzo aktywnie działał w Polskim Towarzystwie Miłośników Astronomii, będąc współzałożycielem nowosądeckiego Oddziału. Jako emeryt kontynuował działalność pedagogiczną, prowadząc repetytoria dla kandydatów na wyższe studia, opracowując skrypty i podręczniki. Do końca życia był bardzo aktywny. Zmarł w Nowym Sączu 7 marca 1972 roku w wieku 81 lat i pochowany został na cmentarzu komunalnym przy ul. Rejtana. Jak mało o kim, tak o prof. Rapfie można powiedzieć że był „człowiekiem-instytucją”.
Postać profesora kojarzy się jednak przede wszystkim z turystyką górską. Jego działalność, tak w sferze organizacyjnej jak i publicystycznej, miała charakter twórczy. Wszedł na stałe do historii turystyki górskiej jako działacz wielkiego formatu i autor pionierskich dokonań w skali kraju. Pierwszą wycieczkę w Tatry odbył w 1903 roku. Począwszy od 1905 roku aż do wybuchu I wojny światowej, niemal każde wakacje spędzał w Zakopanem, poznając systematycznie Tatry. W lipcu 1908 roku zapisał się do Towarzystwa Tatrzańskiego. Podczas wojny, służąc w Tyrolu poznawał Alpy i prowadził tam kursy wysokogórskie. O jego wyjątkowej solidności świadczy fakt wysłania Towarzystwu z frontu pocztą polową 18 koron jako składkę członkowską za lata 1915-1917! W lutym 1922 roku zamieszkał w Nowym Sączu i wkrótce zapisał się do Oddziału „Beskid” Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego. Dnia 11 maja 1924 roku w czasie Walnego Zebrania Oddziału w nowosądeckim ratuszu , został wybrany prezesem Oddziału i pełnił tę funkcję przez 24 lata. Głównie dzięki niemu, nowosądecki Oddział stał się jednym z najprężniejszych w kraju. Z inicjatywy Feliksa Rapfa powstało w 1924 roku Koło w Krynicy, a następnie Koła w Grybowie i Starym Sączu. W dużym stopniu jego zasługą było uruchomienie w 1926 roku schroniska w Szczawnicy Niżnej na Piaskach a jedenaście lat później sztandarowej inwestycji Oddziału – schroniska na Przehybie. Prowadził szeroką działalność publicystyczną, będąc autorem wielu prac i artykułów w prasie turystycznej. Pionierskim dziełem był wydany w maju 1933 roku przewodnik „Park Narodowy w Pieninach”. Rok później ukazała się opracowana przez niego mapa tego pasma górskiego. Dużą wagę przykładał do organizacji wycieczek górskich dla członków Oddziału, a przede wszystkim dla młodzieży szkolnej. Był nie tylko organizatorem ale pełnił tu też funkcję przewodnika. Uczniów włączał w proces przygotowywania imprez tak, by byli ich świadomymi i aktywnymi uczestnikami. Jego pasją była fotografia. Wykonywane podczas wycieczek przeźrocza, wykorzystywał pożniej podczas licznych prelekcji które wygłaszał. Ostatnio, głośna stała się informacja że profesor począwszy od lat 30-tych, regularnie rejestrował na taśmie filmowej najważniejsze wydarzenia dziejące się w naszym mieście. Odbyły się już pierwsze pokazy jego kronik. Bardzo dużo czasu poświęcał znakowaniu szlaków w górach. Osobiście wyznakował 470 nowych szlaków turystycznych. Do historii polskiej turystyki wszedł jako autor nowoczesnego systemu znakowania. W połowie 1924 roku zaczął praktycznie stosować zasadę dodawania do koloru podstawowego dwóch białych pasków. Później wspólnie z Witoldem Milewskim opracował szczegółowy system i zasady znakowania, wydane w formie instrukcji. Dokonania profesora Rapfa doceniane były przez władze centralne PTT. W 1928 roku wybrano go zastępcą, a w 1935 roku członkiem Zarządu Głównego. Był też członkiem pierwszej komisji Górskiej Odznaki Turystycznej, powołanej przez PTT w 1935 roku.
Jego działalność przerwał wybuch II wojny światowej. Po powrocie z niewoli niemieckiej w październiku 1939 roku, zastał lokal Oddziału zdemolowany. Przeniósł więc dokumenty i materiały do swojego mieszkania. Natychmiast po zakończeniu wojny Oddział wznowił działalność i 6 czerwca 1945 roku ponownie funkcję prezesa powierzono Feliksowi Rapfowi. Z olbrzymią energią przystąpił do pracy, a przede wszystkim do odnawiania zniszczonych szlaków i odbudowy schronisk. Uruchomił też lokal Oddziału przy ul. Długosza oraz uporządkował i udostępnił bibliotekę Oddziału. Napisał też monografię schroniska na Przehybie. W sierpniu 1948 roku podczas Jubileuszowego Zjazdu Delegatów PTT odznaczony został Krzyżem Kawalerskim i otrzymał odznakę honorową PTT. Jednak w totalitarnie rządzonym przez komunistów kraju profesor Rapf nie widział miejsca na kontynuowanie dotychczasowej działalności. Dobiegała kresu era „jego” turystyki.  W 1948 roku zrezygnował z funkcji członka Zarządu Głównego PTT a 19 lutego 1949 roku z funkcji prezesa Oddziału. Pozostał jednak aktywnym działaczem turystycznym, ze szczególną pasją angażując się w wygłaszanie prelekcji ilustrowanych własnymi przeźroczami. Los PTT dopełnił się 16 grudnia 1950 roku, gdy na Zjeździe Delegatów , na polecenie władz Towarzystwo rozwiązało się, przekazując swój majątek PTTK które powołano dzień później. Zmieniało się oblicze turystyki górskiej. Zaczęto się powoływać na wzory sowieckie, gdzie nie było już miejsca na dawną romantyczną, ściśle związana z naturą górską wędrówkę. Zastąpiły ją masowe rajdy i zloty, podczas których nie było czasu i miejsca na obcowanie z przyrodą, a głównie na nachalną propagandę. Profesor pisał że do białej gorączki doprowadza go umasowienie turystyki i wpychanie w głowę każdego Polaka że jest uprawniony do turystyki czy chce czy nie chce oraz a niech taki indywidualny turysta spróbuje zanocować w schronisku. W lipcu 1951 roku objął posadę kierownika biura Oddziału PTTK, z której po roku zrezygnował. W 1956 roku został zmuszony do opuszczenia zajmowanego przez siebie mieszkania, w którym zlokalizowana była też siedziba Oddziału PTTK. Zamieszkał na peryferiach miasta , w pokoju bez wygód, wynajętym od obcych ludzi. Tak potraktowano człowieka który dla turystyki poświęcił ponad 30 pracowitych lat. Uraz pozostał do końca życia. Pisał wtedy: „Na skutek nieporozumień z Zarządem Oddziału musiałem nie tylko wystąpić z Oddziału, ale nawet zwróciłem dyplom członka honorowego”. Został wówczas członkiem Oddziału PTTK w Szczawnicy, a w 1969 roku przeniósł się do Oddziału PTTK w Krynicy z uwagi na lepszą dostępność komunikacyjną.
Postać profesora Feliksa Rapfa i jego zasługi dla turystyki górskiej nie zostały zapomniane. Jest on naturalnym patronem reaktywowanego w 1990 roku Oddziału „Beskid” Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego.

Maciej Zaremba

Oddział BESKID prowadzi bardzo szeroką działalność:

 • organizuje około 100 górskich imprez rocznie, w góry polskie, słowackie, ukraińskie, rumuńskie, Alpy i inne; są to w większości wycieczki jednodniowe (bądź 2 - 3 dniowe), jednak "Beskid" co roku organizuje także kilka wielodniowych wypraw (Ukraina, Rumunia, Alpy i in.)
 • prowadzi akcję zdobywania Górskiej Odznaki Turystycznej PTT oraz akcję "Twój Mount Everest"
 • prowadzi znakowanie w górach, m.in. w 1999 r. wyznakowano 5 szlaków okalających Nowy Sącz, o długości 52 km
 • prowadzi Sekcję Narciarską propagującą wędrówki na nartach śladowych, jako alternatywę dla narciarstwa "wyciągowego"
 • prowadzi Sądecką Grupę Rowerową PTT, która organizuje wycieczki rowerowe (zazwyczaj sobotnie)
 • prowadzi bibliotekę górską liczącą 6500 pozycji, zawierającą literaturę fachową, piękną oraz mapy
 • wydaje w nakładzie 600 egzemplarzy kwartalnik "BESKID" o objętości 24 stron, poświęcony turystyce górskiej, ogólnie pojętej problematyce gór, ekologii oraz działalości Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego, a w szczególności Oddziału "Beskid" w Nowym Sączu; kwartalnik posiada nadany numer ISSN 1426-6776 i do chwili obecnej ukazało się 67 numerów tego pisma
 • przy Oddziale działa Koło Przewodników (Prezes Łukasz Musiał), zrzeszające 63 przewodników posiadających m.in. uprawnienia na wszystkie parki narodowe w polskich Karpatach
 • Oddział jest członkiem Nowosądeckiej Izby Turystycznej oraz Sądeckiej Organizacji Turystyki


HISTORIA ODDZIAŁU "BESKID" PTT: 1906-2016

   Polskie Towarzystwo Tatrzańskie jest najstarszą organizacją turystyczną w Polsce. Nie tylko o bardzo  długiej, bo ponad 140-letniej, ale i pięknej i chlubnej tradycji.
    PTT budowało schroniska, wytyczało turystyczne szlaki, organizowało przewodnictwo i ratownictwo górskie, wydawało przewodniki i mapy, inspirowało i prowadziło badania naukowe, było prekursorem ochrony przyrody, prowadziło działalność oświatową, kulturalną i sportową. Towarzystwo zajmowało się nie tylko wąsko pojętą turystyką. Dbało również o rozwój ziem górskich i kultury jej mieszkańców. Było także szkołą patriotyzmu i to nie tylko w czasach zaborów, gdy państwo polskie nie istniało, a Tatry nazywane były Ołtarzem Ojczyzny i uchodziły za symbol Polski niepodległej. Z tego patriotyzmu członkowie Towarzystwa dobrze zdali egzamin w trudnych czasach.

   Nowy Sącz zawsze słynął z wielu szeroko znanych inicjatyw i patriotycznych i społecznych. Ma też piękne tradycje w rozwijaniu turystyki górskiej. Było to możliwe dzięki mieszkającym tu wspaniałym ludziom, ale też dzięki wyjątkowemu klimatowi tu panującemu, co spowodowało, że ich praca znajdowała należyty oddźwięk i przynosiła zamierzony efekt.

   Nowosądecki  „Beskid” był jednym z najstarszych i prężniejszych Oddziałów PTT w kraju. W latach 1906 – 1950 wykonał olbrzymią pracę na rzecz rozwoju turystyki górskiej. Miało tu miejsce kilka prekursorskich inicjatyw w skali kraju. Właśnie w Nowym Sączu powstała jeszcze w 1906 roku, pierwsza w Polsce Sekcja Narciarska. Tutaj też w 1914 roku ukazał się pierwszy przewodnik po Beskidach autorstwa prof. Kazimierza Sosnowskiego, na którym wychowały się całe pokolenia turystów. Tu wreszcie narodził się pomysł, aby przy znakowaniu szlaków, dla lepszej widoczności dodawać pasek biały do paska z podstawowym kolorem. Autorem tej myśli i pierwszym jej wykonawcą był również prof. Sosnowski w 1909 roku. Rozwinięciem  tego pomysłu było dodawanie dwóch białych pasków do podstawowego koloru, a wprowadził go prof. Feliks Rapf w 1924 r.
Myśl utworzenia w Nowym Sączu organizacji turystycznej powstała w 1906 roku z inicjatywy Towarzystwa Nauczycieli Szkół Wyższych. 11 kwietnia opublikowano odezwę do mieszkańców miasta i zawiązano Towarzystwo Turystyczne „Beskid”.  Niedługo później, bo 24 maja, w sali Towarzystwa Kasynowego  odbyło się I Walne Zebranie Towarzystwa. Na jego czele stanął hr. Fryderyk August Breza, wiceprzewodniczącym został Antoni Lenczowski, a sekretarzem Kazimierz Sosnowski. Rozpoczęto intensywną i owocną pracę na rzecz turystyki górskiej. Pierwsza wycieczka odbyła się 1 lipca z Piwnicznej do schronu myśliwskiego na Radziejowej, z zejściem przez Halę Konieczną do Rytra. Znakowanie szlaków rozpoczęto od trasy z Piwnicznej przez Obidzę do Jaworek. Utworzono sekcję wycieczek szkolnych. Prężność działań „Beskidu” spowodowała, że zarząd Towarzystwa Tatrzańskiego zaproponował mu przystąpienie do TT na prawach Oddziału. Formalnie nastąpiło to w lutym 1908 roku. Po śmierci hr. Brezy kolejnymi prezesami byli Michał Töpfer, a następnie Henryk Suchanek.

    Wybuch I wojny światowej przerwał działalność „Beskidu” na pięć lat. Inicjatorem jej wznowienia był dr Bogusław Chrzan, który też został wybrany prezesem Oddziału PTT . Złotą erą w historii Oddziału jest okres prezesury prof. Feliksa Rapfa od 1924 roku. Funkcję tę pełnił przez 25 lat. Wielokrotnie wzrosła długość znakowanych szlaków turystycznych, powstały terenowe koła w Krynicy, Starym Sączu i Grybowie, rozwinęła się działalność wydawnicza. Koło w Krynicy uruchomiło schron na Runku, a Oddział schronisko „Na Piaskach” w Szczawnicy. Wreszcie sztandarowa inwestycja, czyli schronisko na Przehybie, oddane do użytku w 1937 roku.

    Wybuch II wojny światowej zahamował działalność Beskidu a góry zostały przez okupanta zamknięte. Niestety, po drugiej wojnie światowej, działalność PTT przestała się mieścić w ramach nowych porządków. Z funkcji prezesa Oddziału zrezygnował prof. Rapf, a jego miejsce zajął Kazimierz Dagnan. Totalitarna władza komunistyczna nie tolerowała żadnych samorządnych, niezależnych od niej organizacji. Do wszystkich dziedzin życia na długie lata wtargnęła polityka. Systemowo zlikwidowano setki różnych organizacji, w tym tak zasłużone jak Towarzystwo Gimnastyczne „Sokół”, YMCA, Związek Harcerstwa Polskiego, czy Akademię Umiejętności. Inne, o podobnym profilu działalności, łączono ze sobą w jedną, w celu łatwiejszego nimi sterowania.
    Taki los spotkał też Polskie Towarzystwo Tatrzańskie. Decyzję tę władze państwowe, ściślej polityczne, podjęły na początku 1950 roku. Została ona sformułowana w dokumencie Rady Turystycznej z dnia 2 marca 1950 roku. Wykonanie jej dokonało się podczas Zjazdu Delegatów PTT odbytego w dniu 16 grudnia 1950 roku w Warszawie, gdzie podjęto wymuszoną uchwałę o treści:
„a) z dniem dzisiejszym rozwiązać Polskie Towarzystwo Tatrzańskie,
b) cały majątek PTT łącznie z przejętym majątkiem Oddziałów przeznaczyć na rzecz nowopowstałego /podkreślenie autora/ Polskiego Towarzystwa Turystyczno – Krajoznawczego”.

Bezskuteczne próby reaktywowania Towarzystwa miały miejsce podczas przemian politycznych w naszym kraju w latach 1956 i 1957, a następnie w 1970 i 1971. Jednak dopiero sierpniowy zryw społeczeństwa w 1980 roku stworzył możliwość odtworzenia PTT. Ostatecznie Towarzystwo zostało reaktywowane 10 października 1981 roku.

    Wprowadzenie stanu wojennego 13 grudnia 1981 roku, zawieszającego prawo do zrzeszania się, uniemożliwiło zaplanowaną na 17 grudnia rejestrację i spowodowało, że PTT działało w całym kraju nielegalnie lub półlegalnie, występując m.in. pod szyldami różnych organizacji, jak domy kultury, kluby turystyczne, Towarzystwo Ochrony Tatr itp. Kilkakrotne próby zalegalizowania działalności, podejmowane w różnych miastach, kończyły się odmową władz i udało się tego dokonać dopiero 8 grudnia 1988 roku w Katowicach.
Przygotowania do reaktywowania Oddziału „Beskid” Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego zostały podjęte przez Macieja Zarembę jesienią 1981 roku. Przerwało je wprowadzenie przez komunistyczne władze stanu wojennego i dopiero zarejestrowanie Towarzystwa w grudniu 1988 roku oraz przyjęcie statutu na I Zjeździe Delegatów w  Zakopanem w październiku 1989 roku, otworzyły drogę do ich ponowienia.

Zebranie założycielskie odbyło się 31 marca 1990 roku w sali konferencyjnej hotelu „Panorama” przy ul. Romanowskiego 4 i uczestniczył w nim prezes Zarządu Głównego PTT Maciej Mischke. Po przyjęciu porządku zabrania, Maciej Zaremba przypomniał historię i osiągnięcia Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego oraz Oddziału w Nowym Sączu, a Maciej Mischke przedstawił informację o reaktywowaniu PTT oraz omówił jego statut. W wyniku dyskusji, obecni na zebraniu jednogłośnie podjęli uchwałę o reaktywowaniu Oddziału i przyjęli program działania. Omówiono także sprawy organizacyjne oraz wybrano władze. Prezesem został Maciej Zaremba (który sprawował tę funkcję przez 5 kadencji), wiceprezesami Stanisław Leśnik i Lech Traciłowski; sekretarzem Tadeusz Ogórek a skarbnikiem Wacław Kowalewski. Uprzedzając późniejsze wydarzenia, w 2004 roku Maciej Zaremba otrzymał godność Prezesa Honorowego Oddziału, a prezesem urzędującym wybrano Wojciecha Lippę. Natomiast w 2007 roku funkcję tę objął Wojciech Szarota, a od 2019r prezesem jest pierwsza kobieta - Jolanta Augustyńska.

    Rozpoczęto intensywną i wszechstronną, trwającą do dzisiaj działalność. Nowosądecki „Beskid” szybko stał się największym i najprężniejszym oddziałem Towarzystwa w kraju. Wszystkie prace wykonywane są wyłącznie społecznie, bez pobierania wynagrodzenia. Ilość członków stale wzrasta i obecnie wynosi ponad 480 osób. Już na początku przyjęto hasło „Nasze miejsce jest w górach”. Zgodnie z nim, organizacja wycieczek górskich jest podstawową działalnością Oddziału. W latach 1990 – 2016 zorganizowano ich łącznie ponad 3300 a wzięło w nich udział ponad 73 tysiące osób. Odbywają się ona przede wszystkim w polskich górach, choć jest też sporo wyjazdów zagranicznych, w tym kilkunastodniowe wyprawy w Alpy, Pireneje, Apeniny, na Bałkany czy w Karpaty rumuńskie i ukraińskie. Od 9. lat bardzo aktywnie działa Klub Szalonych Emerytów, organizujący cotygodniowe, środowe wycieczki dla osób starszych. Od 12 lat trwa też współpraca z Sądeckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, dzięki której jego słuchacze mogą uczestniczyć w ciekawych imprezach górskich. W 1999 roku Oddział powołał Koło PTT W Tarnobrzegu, które stało się najprężniejszym kołem w kraju. Co miesięczne wycieczki organizuje Szkolne Koło PTT w Łabowej. Bardzo aktywnie działają też od kilku lat Sekcja Biegowa i Sądecka Grupa Rowerowa PTT. Istnieją także Sekcja Wysokogórska i Sekcja Narciarska. Oddział dwukrotnie zorganizował kurs przewodników beskidzkich oraz pilotów wycieczek. Dzięki temu powstało Koło Przewodników PTT uczestniczące we wszystkich działaniach Oddziału. Od 1994 roku prowadzona jest akcja zdobywania Górskiej Odznaki Turystycznej PTT, mająca na celu propagowanie turystyki górskiej, szczególnie wśród młodzieży. Do tej pory przyznano ponad 500 odznak GOT różnych stopni. Oddział wyznakował też Nowosądeckie Szlaki Turystyczne PTT, przebiegające otaczającymi miasto wzgórzami o łącznej długości 52 km. Od 1990 roku wydawane jest pismo „Beskid”. Do tej pory ukazały się 72 numery. W ubiegłym roku została wydane monografia Oddziału z okazji 25 -lecia jego reaktywowania, a jej promocja miała miejsce 11 kwietnia w Feleczynie, gdzie zorganizowane były uroczystości jubileuszowe. Oddział też prowadzi największą w Nowym Sączu Bibliotekę Górską obejmującą ponad 6.900 pozycji. O szczegółach działalności Oddziału można się dowiedzieć z 29. tomów kronik, a także ze strony internetowej www.pttns.pl.  
Maciej Zaremba
.