• 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

28–30.09.2018 IV ZJAZD KARPACKI

W 1938 roku w Nowym Sączu odbyło się IV Święto Gór, wielka manifestacja kultury i tradycji góralskiej. W 80. rocznicę tego wydarzenia w Nowym Sączu odbył się IV Zjazd Karpacki, zorganizowany przez Zarząd Związku Podhalan oraz Małopolskie Centrum Kultury SOKÓŁ. W dniach 28 – 30 września do Nowego Sącza zjechali górale z Rumunii, Węgier, Czech, Słowacji i Ukrainy, by wspólnie z Polakami promować bogatą kulturę Karpat. Zjazd rozpoczął się w piątek od spotkania karpackich baców w bacówce w Wojkowej, gdzie baca Włodzimierz Oleksy na 150 hektarach polan Beskidu Niskiego wypasa 1200 owiec. Jest to jedno z największych stad w polskich Karpatach. Oficjalne rozpoczęcie Zjazdu miało miejsce w Małopolskim Centrum Kultury SOKÓŁ w Nowym Sączu. Otwarcia dokonał prezes Związku Podhalan Andrzej Skupień, dyrektor MCK SOKÓŁ Antoni Malczak oraz członek Zarządu Województwa Małopolskiego Leszek Zegzda. Zjazd rozpoczęły dźwięki karpackiej pieśni trąbity. Dźwięki trombity to prawdziwa muzyka gór, a muzyka pasterska to pierwowzór muzyki góralskiej. Kolejnym wydarzeniem Zjazdu był wykład Jana Karpiela-Bułecki na temat architektury szałasów pasterskich w Karpatach oraz wystawa fotografii obrazująca przedwojenne Święta Gór. W piątkowy wieczór karpaccy górale rozpalili watrę w Dolinie Wielkiej Roztoki w Rytrze i integrowali się na Karpackiej Biesiadzie u podnóża Radziejowej. W sobotę uczestnicy Zjazdu gościli w Miasteczku Galicyjskim, które przerodziło się w miasteczko twórców i smaków Małopolski i Karpat. Można było posmakować karpackich potraw i posłuchać góralskiej muzyki . W galicyjskim ratuszu karpaccy samorządowcy radzili jak wykorzystać kapitał naturalny Karpat do dalszego rozwoju regionu. Głównym punktem sobotniego dnia Zjazdu był Karpacki Korowód i koncert Wirtuozi Karpat na sądeckim Rynku. Na czele kolorowego korowodu maszerowała bandera kilkudziesięciu koni i jeźdźców, za nimi karpaccy Harnasie i zespoły folklorystyczne karpackich krajów. Piękne stroje, muzyka i śpiew budziły powszechne zainteresowanie mieszkańców Nowego Sącza i przybyłych gości. Na scenie sądeckiego Rynku zaprezentowały się zespoły regionalne i kapele z Rumunii, Węgier, Czech, Słowacji, Ukrainy i Polski, a wśród nich trzy zespoły, które wystąpiły na Święcie Gór w Nowym Sączu w 1938 roku. Tak długo tańczy i śpiewa Podegrodzie, Górale Łąccy i Koniaków. Sobotni dzień zakończył występ zespołu Trebunie Tutki. W niedzielę uczestnicy Zjazdu przenieśli się do Starego Sącza, by przy Ołtarzu Papieskim uczestniczyć we Mszy Świętej. W regionalnej oprawie, w asyście licznych pocztów sztandarowych Związku Podhalan nabożeństwo odprawił ks. arcybiskup Henryk Nowacki. Modlono się, każdy w swoim języku, o pomyślność dla świata, dla swoich krajów, regionów i rodzin. Na zakończenie nastąpiło symboliczne przekazanie laski pasterskiej Krakowiakom, którzy w 2019 roku będą organizatorami V Zjazdu Karpackiego.