Polskie Towarzystwo
    Tatrzańskie
Statut Historia Informacje Odznaki PTT Nowy Sącz Bezpieczeństwo GOPR Kontakt Księga Gości
 Wędrują po niebieskich szlakach

Tak jak my teraz, tak i Oni chodzili po szlakach, zachwycali się widokami, rozpalali ogniska, zanurzali ręce w strumieniach i czuli ten przyjemny ból nóg po skończonej wycieczce... Teraz pewnie wędrują po niebieskich szlakach, i wygrzewają się na rajskich wrzosowiskach, ale kto wie, może czasami zatęsknią  i wtedy towarzyszą nam, niewidoczni, ale obecni. Chcielibyśmy, aby byli też obecni w naszej pamięci i świadomości. Człowiek żyje bowiem tak długo, jak długo żyje pamięć o nim.
..

Zaduszki
Aktualności
Wycieczki i wyprawy
Regulamin wycieczek
Szlaki spacerowe
Przewodnicy
Na niebieskich szlakach
Koło PTT w Tarnobrzegu
Przyjaciele
Relacje
GALERIA
Strona główna
Biuro Rzeczy Znalezionych
PTT O/Beskid im. prof. Feliksa Rapfa
ul. Sobieskiego 14a/2, 33-300 Nowy Sącz
Poniedziałek-Piątek 8:00 - 18:00 Sobota: 9:00-13:00
tel./fax.(0-18) 444-29-22; 513-017-830
(lokal Biura Turystycznego "Wakacyjny Raj")
webmaster
.
PTT Oddział Beskid, Nowy Sącz


ZAKOŃCZENIE SEZONU I POSUMOWANIE AKCJI "TWÓJ MOUNT EVEREST"

   Formalna część „zakończenia sezonu” odbyła się w wyjątkowo słoneczną niedzielę, 26 października, pod wiatą w Niedzicy na Polanie Sosny. Część osób zeszła tam z wycieczki po Magurze Spiskiej, inni od rana przygotowywali ucztę dla strudzonych wędrowców - żurek, kociołek pełen smakowitości, placki I inne wiktuały. Dopiero po posiłku nastąpiła oficjalna część, prowadzona przez przewodnika tej wycieczki i wiceprezesa oddziału „Beskid” PTT – Jerzego Gałdę.
  Wyróżnieni pamiątkowymi dyplomami i buffami z organizacyjnym logo zostali zwycięzcy corocznie organizowanej przez PTT akcji „Twój Mount Everest” Polega to na sumowaniu wysokości górskiej z każdej wycieczki, tak aby suma stanowiła wysokość najwyższej góry świata. Wielokrotność 8848 mnpm to ilość zdobytych „Everestów” Wyłoniono 6 zwycięzców, w tej grupie rekordziści mieli nawet po 7 „Everestów” Nagrodzeni zostali: Katarzyna Hejmej, Zbigniew Smajdor , Jan Libera, Krystyna Smajdor, Paweł Groński i Beata Lorek.
   Zarząd uhonorował także wolontariuszy działających na rzecz PTT, ponieważ jest to organizacja non-profit i tylko dzięki współdziałaniu i zaangażowaniu wielu osób poświęcających swój czas i energię jest w stanie działać i wychodzić z tak bogatą ofertą do Sądeczan. Nagrody na wolontariat otrzymali: Ewa i Wiesiek Ciarachowie, Jan Puchała, Grażyna Gałda, Maria Dominik, Łukasz Musiał, Małgorzata Przybylska, Jolanta Augustyńska i Robert Biernacki, Stanisław Pałka, Aleksander Jarek, Władysław Łoboz, Tadeusz Pogwizd, Robert Cempa, Arek Rybiński, Joanna Bogucka, Leszek Małota (JDB)

26.10.2014


NOWY NUMER "BESKIDU"

   Ukazał się kolejny numer "Beskidu" opracowany przez Marię Dominik. Wiodącym tematem jest kwietniowo-majowa wyprawa "Na dach Chorwacji - od gór do morza", szczegółowo opisana przez redaktorkę pisma. Ponadto możemy przeczytać reportaż z odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej Ryszardowi Patykowi na Symbolicznym Cmentarzu pod Osterwą w Tatrach Słowackich, wywiad z kronikarzami Oddziału - Krystyną i Zbigniewem Smajdorami, artykuł o siedmiogrodzkich Seklerach Anny Dominik Krupy oraz legendy o zamkach w Czchowie i Wytrzyszczce Bartłomieja Grzegorza Sali.
   Pismo można otrzymać bezpłatnie w biurze  "Wakacyjny Raj" oraz w Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu (od czwartku, 23.10.2014). Przyjemnej lektury. (MZ)

Beskid
                    nr 70


SĄDECKIE LAURY TURYSTYKI 2014

20 października w Sanatorium Uzdrowiskowym "Wiktor" Cechini w Żegiestowie, odbyły się po raz 15 Sądeckie Obchody Światowego Dnia Turystyki. Podczas spotkania wręczono Nagrody Honorowe "Sądeckie Laury Turystyczne 2014". Otrzymali je najlepsi w pięciu kategoriach: hotele, biura turystyczne, agroturystyka, działalność około turystyczna oraz osobowość sądeckiej turystyki. Miło nam poinformować że w kategorii działalność około turystyczna zwyciężył nasz Oddział i otrzymał "Sądecki Laur Turystyczny 20
14" oraz grawerton z uzasadnieniem: Za realizację wycieczek "Odkrywanie atrakcji turystycznych Powiatu Nowosądeckiego", "Dzieci zdobywają Koronę Beskidów" oraz "Zdobywamy Zimową Koronę Beskidów". Nagrodę odebrał prezes Oddziału Wojciech Szarota.LauryDoceniono też działalność społeczną Wiesława Wcześnego który otrzymał wyróżnienie w kategorii Osobowość Sądeckiej Turystyki. Ponadto Joanna Dryla-Bogucka wyróżniona została statuetką za profesjonalizm w działaniach promujących miasto Nowy Sącz i Sądecczyznę przez Prezydenta Miasta Nowego Sącza. Także Marek Wojsław, członek naszego Oddziału a jednocześnie właściciel Biura Podróży "LaVista" w Nowym Sączu zwyciężył w kategorii biur turystycznych. (MZ)


NASZ PATRON
PROFESOR FELIKS RAPF
1891-1972

Urodził się 11 stycznia 1891 roku w Tarnowie, w rodzinie Edmunda i Józefy. Szkołę powszechną ukończył w Zbarażu, naukę gimnazjalną rozpoczął w Tarnowie i kontynuował w Nowym Sączu. W latach 1909-1911 studiował na Politechnice Lwowskiej a 1911-1914 na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jana Kazimierza. Po wybuchu I wojny światowej powołany został do służby wojskowej. Po demobilizacji na własną prośbę został przeniesiony do Nowego Sącza, z którymProf. Feliks Rapf to miastem związał się na całe życie. Uczył w I Gimnazjum i Liceum im. Jana Długosza oraz w żeńskim Gimnazjum i Liceum im. Marii Konopnickiej. Jako emeryt kontynuował działalność pedagogiczną.  Do końca życia był bardzo aktywny. Zmarł w Nowym Sączu 7 marca 1972 roku w wieku 81 lat i pochowany został na cmentarzu komunalnym przy ul. Rejtana.
Postać profesora kojarzy się jednak przede wszystkim z turystyką górską.  Pierwszą wycieczkę w Tatry odbył w 1903 roku. Począwszy od 1905 roku aż do wybuchu I wojny światowej, niemal każde wakacje spędzał w Zakopanem, poznając systematycznie Tatry. W lipcu 1908 roku zapisał się do Towarzystwa Tatrzańskiego. . Dnia 11 maja 1924 roku w czasie Walnego Zebrania Oddziału w nowosądeckim ratuszu, został wybrany prezesem Oddziału i pełnił tę funkcję przez 24 lata. Prowadził szeroką działalność publicystyczną, Dużą wagę przykładał do organizacji wycieczek górskich dla członków Oddziału, a przede wszystkim dla młodzieży szkolnej. Był nie tylko organizatorem ale pełnił tu też funkcję przewodnika. Jego pasją była fotografia.  Bardzo dużo czasu poświęcał znakowaniu szlaków w górach. Osobiście wyznakował 470 nowych szlaków turystycznych. Do historii polskiej turystyki wszedł jako autor nowoczesnego systemu znakowania.
Jego działalność przerwał wybuch II wojny światowej.  Natychmiast po zakończeniu wojny Oddział wznowił działalność i 6 czerwca 1945 roku ponownie funkcję prezesa powierzono Feliksowi Rapfowi. Z olbrzymią energią przystąpił do pracy, a przede wszystkim do odnawiania zniszczonych szlaków i odbudowy schronisk. Uruchomił też lokal Oddziału przy ul. Długosza oraz uporządkował i udostępnił bibliotekę Oddziału. Los PTT dopełnił się 16 grudnia 1950 roku, gdy na Zjeździe Delegatów , na polecenie władz Towarzystwo rozwiązało się, przekazując swój majątek PTTK które powołano dzień później. W 1956 roku został zmuszony do opuszczenia zajmowanego przez siebie mieszkania, w którym zlokalizowana była też siedziba Oddziału PTTK.
Postać profesora Feliksa Rapfa i jego zasługi dla turystyki górskiej nie zostały zapomniane. Jest on naturalnym patronem reaktywowanego w 1990 roku Oddziału „Beskid” Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
[więcej]

Maciej Zaremba

SPRAWOZDANIE
z działalności Oddziału ”Beskid” PTT za 2013 r.
(skrót)
    Maciej Zaremba

Był to 24-ty rok działalności Oddziału od jego reaktywowania w 1990 roku.  15 marca odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, zwołane w celu zatwierdzenia budżetu za 2012 rok.  Siedziba Oddziału mieściła się w Biurze Podróży „Wakacyjny Raj” przy ul. Sobieskiego 14a/2, tel. 18-444-29-22. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00 i w soboty w godz. 9.00 – 13.00. Tam można uzyskać informacje na temat działalności Oddziału, złożyć deklarację członkowską oraz zapisać się na wycieczki.
 
 W trakcie 2013 roku do Oddziału wstąpiło 49 osób, w tym 37 w Nowym Sączu, 5 do szkolnego Koła w Łabowej i 7 do Koła w Tarnobrzegu.

W myśl zasady że miejsce PTT jest w górach, jest to podstawowa działalność Oddziału.  Propaguje ona regularne uprawianie turystyki górskiej jako formy czynnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu.        
W 2013 roku w Nowym Sączu odbyło się 118 imprez, czyli o 18 więcej niż w roku poprzednim. Wzięło w nich udział 3.883 uczestników.
Największe zapotrzebowanie istnieje na wycieczki jednodniowe i Oddział przede wszystkim takie organizuje. Odbyło się 77 takich imprez. Zorganizowano też 10 imprez dwudniowych, 2 trzydniowe. Odbyło się też 5 imprez wielodniowych.   Po polskich górach wędrowano 65 razy.  Odbyło się też 29 wyjazdów poza granice kraju. 
Imprezy były prowadzone społecznie przez 23 przewodników. Najwięcej, bo aż 36 prowadził Adam Płaneta.

W związku z dotacją otrzymaną z Urzędu Miasta, uczestnicy imprez pokrywali tylko część kosztów wynajmu autokarów. Dzięki temu wycieczki były bardziej dostępne finansowo dla ich uczestników.

Dziesiąty rok trwała współpraca z Sądeckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Organizacją tych niedzielnych imprez zajmuje się od początku Wiesław Wcześny. W 2013 roku odbyło się ich 10 a wzięło w nich udział 252 uczestników. Wycieczki prowadzili Wiesław Wcześny i Maciej Zaremba.

Siódmy rok działa przy Oddziale nieformalna grupa zwana Klubem Szalonych Emerytów. W 2013 roku odbyło się 50 imprez organizowanych w środku każdego tygodnia, z reguły w środy. Głównym przewodnikiem wycieczek  Klubu był Stanisław Pałka i prowadził ich ponad 40.
        
Koło szkolne w Łabowej   
Był to drugi rok działalności Koła. Organizatorką imprez była Joanna Król. Odbyło się ich 10, po jednej w każdym z miesięcy od lutego do lipca i od września do grudnia. Wśród uczestników były też osoby dorosłe.

GOT PTT
Propagowano akcję zdobywania GOT PTT, odznaki młodzieżowej „Ku Wierchom” oraz odznak „Mały Szlak Beskidzki” i „Duży Szlak Beskidzki”. W 2013 roku Komisja Oddziałowa GOT PTT prowadzona przez Macieja Zarembą przyznała 5 odznak „małych” brązowych, 3 „małe” srebrne, 1 „małą” złotą, 1 „dużą” srebrną, 13 „Ku Wierchom” i 4 „Mały Szlak Beskidzki”.

Działalność wydawnicza
W 2013 roku ukazał się jeden numer pisma „Beskid” w objętości 44 stron. Po raz drugi zredagowała go Maria Dominik a druk wykonała „Poligrafia Małopolska” Łukasza Gocka w nakładzie 600 egzemplarzy.

Sekcja Narciarska
Sekcja propaguje wędrówki na nartach śladowych i skiturowych jako alternatywę dla narciarstwa „wyciągowego”. O ile pozwalały na to warunki śniegowe, jej członkowie wędrowali na nartach w małych grupach, głównie w okolicach Nowego Sącza.

Sekcja Wysokogórska
Organizowała niedzielne wyjścia w góry a przede wszystkim w Tatry w kilkuosobowych grupach w ciągu całego roku. Zorganizowano też w sierpniu 10-dniową wyprawę w Alpy Bawarskie, w której wzięło udział 5 osób.

Sądecka Grupa Rowerowa PTT
 Powołana w 2011 roku Sądecka Grupa Rowerowa PTT kontynuowała swą działalność, znacznie ją rozszerzając. Odbyło się 20 imprez dla 180 osób a ich organizacją zajmowali się Łukasz Musiał i Małgorzata Przybylska.

Sekcja Biegowa PTT
Zawiązała się spontanicznie przed pierwszym biegiem w którym wzięła udział. Grupa licząca obecnie 14 osób spotyka się w każdą środę na wspólne bieganie. Przewodniczącym Sekcji jest Jolanta Augustyńska, która też zajmuje się sprawami organizacyjnymi.

Koło Przewodników PTT
Koło liczyło 28 członków. Przewodnicy brali udział we wszystkich działaniach Oddziału, a przede wszystkim prowadzili społecznie wycieczki organizowane przez Oddział dla mieszkańców miasta oraz dla słuchaczy Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, szkolnego Koła w Łabowej a także Sądeckiej Grupy Rowerowej  PTT.

Szlaki Turystyczne PTT
Propagowano „Nowosądeckie Szlaki Spacerowe PTT” otaczające miasto 52,5 km pierścieniem. Wśród uczestników imprez oraz za pośrednictwem biura PTT i Centrum Informacji Turystycznej, rozprowadzane były informatory z opisem i mapą tych szlaków.W ramach planowanego odnowienia całego Szlaku, poprawiono znakowanie na jednym z odcinków.
                                                                
Inne działania
    Biblioteka Gorska PTT liczy 6772 pozycje. Znajduje się ona w wynajętym lokalu przy ul. Kilińskiego. Opiekę nad księgozbiorem sprawuje Wiesław Wcześny który udostępnia go czytelnikom. W 2013 roku przybyły 32 pozycje pochodzące z darów. Przekazali je Maciej Zaremba, Wiesław Wcześny i Leszek Migrała.
    Oddział jest od 1999 roku członkiem Nowosądeckiej Izby Turystycznej. Bierze również udział w spotkaniach i szkoleniach dla sądeckich organizacji pozarządowych,
    W marcu Oddział otrzymał dyplom i medal „XXV-lecia Pielgrzymowania Ludzi Gór na Jaworzynę Krynicką”,
    Delegacja Oddziału wzięła udział w obchodach 140 rocznicy powołania Towarzystwa Tatrzańskiego które odbyły się 23 czerwca w Zakopanem,
    Oddział został wyróżniony „Sądeckim Laurem Turystycznym” w kategorii około turystycznej,  a także odznaką „Złotego Jabłka Sądeckiego” przyznanego przez Starostę Nowosądeckiego. „Sądecki Laur Turystyczny” w kategorii „Osobowość Sądeckiej Turystyki” otrzymał Maciej Zaremba,
    6 grudnia w Rest. „Ratuszowa” odbył się XI już wernisaż wystawy fotograficznej, tym razem o tytule „Alpy w wielu obrazach”, będącej efektem sierpniowej wyprawy Oddziału w te góry,
    Krystyna i Zbigniew Smajdorowie opracowali kronikę Oddziału obejmująca pierwsze półrocze 2013 roku. Kolejny tom jest w trakcie opracowania.
    Oddział wydał kolorowy kalendarz ścienny na 2013 rok,
    Na bieżąco prowadzona jest przez Joannę Drylę – Bogucką strona internetowa Oddziału pod adresem www.pttns.pl.  Pod względem popularności, w dziale „Turystyka/organizacje” znajduje się w ścisłej czołówce w kraju.       
    O działalności Oddziału informowała lokalna prasa a przede wszystkim „Gazeta Krakowska” „Dobry Tygodnik Sądecki” oraz miesięcznik „Sądeczanin”.
    Oddział działa na rzecz całego Towarzystwa, organizując produkcję oraz dystrybucję legitymacji organizacyjnych oraz odznak i legitymacji przewodnickich,
    Oddział był organizatorem  „ XXVIII Ogólnopolskich Spotkań Oddziałów PTT” a zarazem „XII Dni Gór PTT”, które odbyły się w Żegiestowie w dniach 20/22 września pod nazwą „Babiego Lata Nić”,     
    Członkowie Oddziału działają we władzach Towarzystwa.
    Najaktywniejsi członkowie Oddziału są często odznaczani za swoją społeczną pracę.
    Zarząd Główny PTT przyznał Odznakę Jubileuszową XX-lecia Członkostwa 15-tu członkom Oddziału.
    Finansowo nasz Oddział wspierał Urząd Miasta w Nowym Sączu. Otrzymane środki przeznaczone były na dofinansowanie transportu autokarowego podczas imprez oraz na wydanie pisma „Beskid”.(...) mieścić się w wydarzeniach,
podziewać w widokach,
(...) wyjątkowa okazja,
żeby przez chwilę pamiętać
o czym się rozmawiało
przy zgaszonej lampie;
I żeby raz przynajmniej
potknąć się o kamień,
zmoknąć na którymś deszczu
zgubić klucze w trawie;
i wodzić wzrokiem za iskrą na wietrze

W. Szymborska
WYCIECZKI 2014


KLUB SZALONYCH EMERYTÓW Kolo Szalonych Emerytów

KORONA BESKIDÓW Zimowa Korona Beskidów
WYCIECZKI ŁATWIEJSZE łatwa

WYCIECZKI ROWEROWE Sekcja Rowerowa 
Informacje i zapisy: BP WAKACYJNY RAJ, ul. Sobieskiego 14a/2, 33-300 Nowy Sącz, tel./fax.(0-18) 444 29 22,  kom:  513 017 830, poniedziałek-piątek: 8-18, sobota: 9-13
Nr konta PTT o/Beskid:  PKO SA:  45 1020 3453 0000 8002 0056 8576

COPYRIGHT by JDB - 2007