Polskie Towarzystwo
    Tatrzańskie
Statut Historia Informacje Odznaki PTT Nowy Sącz Bezpieczeństwo GOPR Kontakt Księga Gości
Aktualności
Wycieczki i wyprawy
Regulamin wycieczek
Szlaki spacerowe
Przewodnicy
Na niebieskich szlakach
Koło PTT w Tarnobrzegu
Przyjaciele
Relacje
GALERIA
Strona główna
Biuro Rzeczy Znalezionych
PTT O/Beskid im. prof. Feliksa Rapfa
ul. Sobieskiego 14a/2, 33-300 Nowy Sącz
Poniedziałek-Piątek 8:00 - 18:00 Sobota: 9:00-13:00
tel./fax.(0-18) 444-29-22; 513-017-830
(lokal Biura Turystycznego "Wakacyjny Raj")
webmaster
.
PTT Oddział Beskid, Nowy Sącz


NOWY NUMER "BESKIDU"

   Ukazał się kolejny numer "Beskidu" opracowany przez Marię Dominik. Wiodącym tematem jest kwietniowo-majowa wyprawa "Na dach Chorwacji - od gór do morza", szczegółowo opisana przez redaktorkę pisma. Ponadto możemy przeczytać reportaż z odsłonięcia pamiątkowej tablicy poświęconej Ryszardowi Patykowi na Symbolicznym Cmentarzu pod Osterwą w Tatrach Słowackich, wywiad z kronikarzami Oddziału - Krystyną i Zbigniewem Smajdorami, artykuł o siedmiogrodzkich Seklerach Anny Dominik Krupy oraz legendy o zamkach w Czchowie i Wytrzyszczce Bartłomieja Grzegorza Sali.
   Pismo można otrzymać bezpłatnie w biurze  "Wakacyjny Raj" oraz w Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu (od czwartku, 23.10.2014). Przyjemnej lektury. (MZ)

Beskid
                    nr 70


ZŁOTE JABŁKA DLA SZALONYCH EMERYTÓW

Od pięciu lat przy Oddziale "Beskid" Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Nowym Sączu działa "Klub Szalonych Emerytów". Z tej okazji 8.10.2014 w górskiej scenerii nad Kamionką Wielką odbyło się uroczyste spotkanie, podczas którego Ryszard Wąsowicz w imieniu starosty nowosądeckiego Jana Golonki wręczył "Złote Jabłka Sądeckie" Barbarze Michalik i Stanisławowi Pałce. Są oni założycielami Klubu i organizatorami wycieczek, a Stanisław Pałka podczas większości z nich pełni funkcję przewodnika.  Imponująca jest regularność i ilość organizowanych imprez. Odbywają się one głównie w środy i ilość ich wynosi 50 rocznie! W każdej z nich uczestniczy około 30 osób. Serdecznie gratulujemy Basi i Staszkowi!


Klub
                 Szalonych EmerytówNASZ PATRON
PROFESOR FELIKS RAPF
1891-1972

Urodził się 11 stycznia 1891 roku w Tarnowie, w rodzinie Edmunda i Józefy. Szkołę powszechną ukończył w Zbarażu, naukę gimnazjalną rozpoczął w Tarnowie i kontynuował w Nowym Sączu. W latach 1909-1911 studiował na Politechnice Lwowskiej a 1911-1914 na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jana Kazimierza. Po wybuchu I wojny światowej powołany został do służby wojskowej. Po demobilizacji na własną prośbę został przeniesiony do Nowego Sącza, z którymProf. Feliks Rapf to miastem związał się na całe życie. Uczył w I Gimnazjum i Liceum im. Jana Długosza oraz w żeńskim Gimnazjum i Liceum im. Marii Konopnickiej. Jako emeryt kontynuował działalność pedagogiczną.  Do końca życia był bardzo aktywny. Zmarł w Nowym Sączu 7 marca 1972 roku w wieku 81 lat i pochowany został na cmentarzu komunalnym przy ul. Rejtana.
Postać profesora kojarzy się jednak przede wszystkim z turystyką górską.  Pierwszą wycieczkę w Tatry odbył w 1903 roku. Począwszy od 1905 roku aż do wybuchu I wojny światowej, niemal każde wakacje spędzał w Zakopanem, poznając systematycznie Tatry. W lipcu 1908 roku zapisał się do Towarzystwa Tatrzańskiego. . Dnia 11 maja 1924 roku w czasie Walnego Zebrania Oddziału w nowosądeckim ratuszu, został wybrany prezesem Oddziału i pełnił tę funkcję przez 24 lata. Prowadził szeroką działalność publicystyczną, Dużą wagę przykładał do organizacji wycieczek górskich dla członków Oddziału, a przede wszystkim dla młodzieży szkolnej. Był nie tylko organizatorem ale pełnił tu też funkcję przewodnika. Jego pasją była fotografia.  Bardzo dużo czasu poświęcał znakowaniu szlaków w górach. Osobiście wyznakował 470 nowych szlaków turystycznych. Do historii polskiej turystyki wszedł jako autor nowoczesnego systemu znakowania.
Jego działalność przerwał wybuch II wojny światowej.  Natychmiast po zakończeniu wojny Oddział wznowił działalność i 6 czerwca 1945 roku ponownie funkcję prezesa powierzono Feliksowi Rapfowi. Z olbrzymią energią przystąpił do pracy, a przede wszystkim do odnawiania zniszczonych szlaków i odbudowy schronisk. Uruchomił też lokal Oddziału przy ul. Długosza oraz uporządkował i udostępnił bibliotekę Oddziału. Los PTT dopełnił się 16 grudnia 1950 roku, gdy na Zjeździe Delegatów , na polecenie władz Towarzystwo rozwiązało się, przekazując swój majątek PTTK które powołano dzień później. W 1956 roku został zmuszony do opuszczenia zajmowanego przez siebie mieszkania, w którym zlokalizowana była też siedziba Oddziału PTTK.
Postać profesora Feliksa Rapfa i jego zasługi dla turystyki górskiej nie zostały zapomniane. Jest on naturalnym patronem reaktywowanego w 1990 roku Oddziału „Beskid” Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
[więcej]

Maciej Zaremba

SPRAWOZDANIE
z działalności Oddziału ”Beskid” PTT za 2013 r.
(skrót)
    Maciej Zaremba

Był to 24-ty rok działalności Oddziału od jego reaktywowania w 1990 roku.  15 marca odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, zwołane w celu zatwierdzenia budżetu za 2012 rok.  Siedziba Oddziału mieściła się w Biurze Podróży „Wakacyjny Raj” przy ul. Sobieskiego 14a/2, tel. 18-444-29-22. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00 i w soboty w godz. 9.00 – 13.00. Tam można uzyskać informacje na temat działalności Oddziału, złożyć deklarację członkowską oraz zapisać się na wycieczki.
 
 W trakcie 2013 roku do Oddziału wstąpiło 49 osób, w tym 37 w Nowym Sączu, 5 do szkolnego Koła w Łabowej i 7 do Koła w Tarnobrzegu.

W myśl zasady że miejsce PTT jest w górach, jest to podstawowa działalność Oddziału.  Propaguje ona regularne uprawianie turystyki górskiej jako formy czynnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu.        
W 2013 roku w Nowym Sączu odbyło się 118 imprez, czyli o 18 więcej niż w roku poprzednim. Wzięło w nich udział 3.883 uczestników.
Największe zapotrzebowanie istnieje na wycieczki jednodniowe i Oddział przede wszystkim takie organizuje. Odbyło się 77 takich imprez. Zorganizowano też 10 imprez dwudniowych, 2 trzydniowe. Odbyło się też 5 imprez wielodniowych.   Po polskich górach wędrowano 65 razy.  Odbyło się też 29 wyjazdów poza granice kraju. 
Imprezy były prowadzone społecznie przez 23 przewodników. Najwięcej, bo aż 36 prowadził Adam Płaneta.

W związku z dotacją otrzymaną z Urzędu Miasta, uczestnicy imprez pokrywali tylko część kosztów wynajmu autokarów. Dzięki temu wycieczki były bardziej dostępne finansowo dla ich uczestników.

Dziesiąty rok trwała współpraca z Sądeckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Organizacją tych niedzielnych imprez zajmuje się od początku Wiesław Wcześny. W 2013 roku odbyło się ich 10 a wzięło w nich udział 252 uczestników. Wycieczki prowadzili Wiesław Wcześny i Maciej Zaremba.

Siódmy rok działa przy Oddziale nieformalna grupa zwana Klubem Szalonych Emerytów. W 2013 roku odbyło się 50 imprez organizowanych w środku każdego tygodnia, z reguły w środy. Głównym przewodnikiem wycieczek  Klubu był Stanisław Pałka i prowadził ich ponad 40.
        
Koło szkolne w Łabowej   
Był to drugi rok działalności Koła. Organizatorką imprez była Joanna Król. Odbyło się ich 10, po jednej w każdym z miesięcy od lutego do lipca i od września do grudnia. Wśród uczestników były też osoby dorosłe.

GOT PTT
Propagowano akcję zdobywania GOT PTT, odznaki młodzieżowej „Ku Wierchom” oraz odznak „Mały Szlak Beskidzki” i „Duży Szlak Beskidzki”. W 2013 roku Komisja Oddziałowa GOT PTT prowadzona przez Macieja Zarembą przyznała 5 odznak „małych” brązowych, 3 „małe” srebrne, 1 „małą” złotą, 1 „dużą” srebrną, 13 „Ku Wierchom” i 4 „Mały Szlak Beskidzki”.

Działalność wydawnicza
W 2013 roku ukazał się jeden numer pisma „Beskid” w objętości 44 stron. Po raz drugi zredagowała go Maria Dominik a druk wykonała „Poligrafia Małopolska” Łukasza Gocka w nakładzie 600 egzemplarzy.

Sekcja Narciarska
Sekcja propaguje wędrówki na nartach śladowych i skiturowych jako alternatywę dla narciarstwa „wyciągowego”. O ile pozwalały na to warunki śniegowe, jej członkowie wędrowali na nartach w małych grupach, głównie w okolicach Nowego Sącza.

Sekcja Wysokogórska
Organizowała niedzielne wyjścia w góry a przede wszystkim w Tatry w kilkuosobowych grupach w ciągu całego roku. Zorganizowano też w sierpniu 10-dniową wyprawę w Alpy Bawarskie, w której wzięło udział 5 osób.

Sądecka Grupa Rowerowa PTT
 Powołana w 2011 roku Sądecka Grupa Rowerowa PTT kontynuowała swą działalność, znacznie ją rozszerzając. Odbyło się 20 imprez dla 180 osób a ich organizacją zajmowali się Łukasz Musiał i Małgorzata Przybylska.

Sekcja Biegowa PTT
Zawiązała się spontanicznie przed pierwszym biegiem w którym wzięła udział. Grupa licząca obecnie 14 osób spotyka się w każdą środę na wspólne bieganie. Przewodniczącym Sekcji jest Jolanta Augustyńska, która też zajmuje się sprawami organizacyjnymi.

Koło Przewodników PTT
Koło liczyło 28 członków. Przewodnicy brali udział we wszystkich działaniach Oddziału, a przede wszystkim prowadzili społecznie wycieczki organizowane przez Oddział dla mieszkańców miasta oraz dla słuchaczy Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, szkolnego Koła w Łabowej a także Sądeckiej Grupy Rowerowej  PTT.

Szlaki Turystyczne PTT
Propagowano „Nowosądeckie Szlaki Spacerowe PTT” otaczające miasto 52,5 km pierścieniem. Wśród uczestników imprez oraz za pośrednictwem biura PTT i Centrum Informacji Turystycznej, rozprowadzane były informatory z opisem i mapą tych szlaków.W ramach planowanego odnowienia całego Szlaku, poprawiono znakowanie na jednym z odcinków.
                                                                
Inne działania
    Biblioteka Gorska PTT liczy 6772 pozycje. Znajduje się ona w wynajętym lokalu przy ul. Kilińskiego. Opiekę nad księgozbiorem sprawuje Wiesław Wcześny który udostępnia go czytelnikom. W 2013 roku przybyły 32 pozycje pochodzące z darów. Przekazali je Maciej Zaremba, Wiesław Wcześny i Leszek Migrała.
    Oddział jest od 1999 roku członkiem Nowosądeckiej Izby Turystycznej. Bierze również udział w spotkaniach i szkoleniach dla sądeckich organizacji pozarządowych,
    W marcu Oddział otrzymał dyplom i medal „XXV-lecia Pielgrzymowania Ludzi Gór na Jaworzynę Krynicką”,
    Delegacja Oddziału wzięła udział w obchodach 140 rocznicy powołania Towarzystwa Tatrzańskiego które odbyły się 23 czerwca w Zakopanem,
    Oddział został wyróżniony „Sądeckim Laurem Turystycznym” w kategorii około turystycznej,  a także odznaką „Złotego Jabłka Sądeckiego” przyznanego przez Starostę Nowosądeckiego. „Sądecki Laur Turystyczny” w kategorii „Osobowość Sądeckiej Turystyki” otrzymał Maciej Zaremba,
    6 grudnia w Rest. „Ratuszowa” odbył się XI już wernisaż wystawy fotograficznej, tym razem o tytule „Alpy w wielu obrazach”, będącej efektem sierpniowej wyprawy Oddziału w te góry,
    Krystyna i Zbigniew Smajdorowie opracowali kronikę Oddziału obejmująca pierwsze półrocze 2013 roku. Kolejny tom jest w trakcie opracowania.
    Oddział wydał kolorowy kalendarz ścienny na 2013 rok,
    Na bieżąco prowadzona jest przez Joannę Drylę – Bogucką strona internetowa Oddziału pod adresem www.pttns.pl.  Pod względem popularności, w dziale „Turystyka/organizacje” znajduje się w ścisłej czołówce w kraju.       
    O działalności Oddziału informowała lokalna prasa a przede wszystkim „Gazeta Krakowska” „Dobry Tygodnik Sądecki” oraz miesięcznik „Sądeczanin”.
    Oddział działa na rzecz całego Towarzystwa, organizując produkcję oraz dystrybucję legitymacji organizacyjnych oraz odznak i legitymacji przewodnickich,
    Oddział był organizatorem  „ XXVIII Ogólnopolskich Spotkań Oddziałów PTT” a zarazem „XII Dni Gór PTT”, które odbyły się w Żegiestowie w dniach 20/22 września pod nazwą „Babiego Lata Nić”,     
    Członkowie Oddziału działają we władzach Towarzystwa.
    Najaktywniejsi członkowie Oddziału są często odznaczani za swoją społeczną pracę.
    Zarząd Główny PTT przyznał Odznakę Jubileuszową XX-lecia Członkostwa 15-tu członkom Oddziału.
    Finansowo nasz Oddział wspierał Urząd Miasta w Nowym Sączu. Otrzymane środki przeznaczone były na dofinansowanie transportu autokarowego podczas imprez oraz na wydanie pisma „Beskid”.(...) mieścić się w wydarzeniach,
podziewać w widokach,
(...) wyjątkowa okazja,
żeby przez chwilę pamiętać
o czym się rozmawiało
przy zgaszonej lampie;
I żeby raz przynajmniej
potknąć się o kamień,
zmoknąć na którymś deszczu
zgubić klucze w trawie;
i wodzić wzrokiem za iskrą na wietrze

W. Szymborska
WYCIECZKI 2014


KLUB SZALONYCH EMERYTÓW Kolo Szalonych Emerytów

KORONA BESKIDÓW Zimowa Korona Beskidów
WYCIECZKI ŁATWIEJSZE łatwa

WYCIECZKI ROWEROWE Sekcja Rowerowa 
Informacje i zapisy: BP WAKACYJNY RAJ, ul. Sobieskiego 14a/2, 33-300 Nowy Sącz, tel./fax.(0-18) 444 29 22,  kom:  513 017 830, poniedziałek-piątek: 8-18, sobota: 9-13
Nr konta PTT o/Beskid:  PKO SA:  45 1020 3453 0000 8002 0056 8576

COPYRIGHT by JDB - 2007