Polskie Towarzystwo
    Tatrzańskie
Statut Historia Informacje Odznaki PTT Nowy Sącz Bezpieczeństwo GOPR Kontakt Księga Gości
Aktualności
Wycieczki i wyprawy
Regulamin wycieczek
Szlaki spacerowe
Przewodnicy
Na niebieskich szlakach
Koło PTT w Tarnobrzegu
Przyjaciele
Relacje
GALERIA
Strona główna
Biuro Rzeczy Znalezionych
PTT O/Beskid im. prof. Feliksa Rapfa
ul. Sobieskiego 14a/2, 33-300 Nowy Sącz
Poniedziałek-Piątek 8:00 - 18:00 Sobota: 9:00-13:00
tel./fax.(0-18) 444-29-22; 513-017-830
(lokal Biura Turystycznego "Wakacyjny Raj")
webmaster
.
PTT Oddział Beskid, Nowy Sącz


16.09.2014 SĄDECKI LAUR TURYSTYKI DLA NAS!


Od 14 lipca do 14 września były przyjmowane kandydatury do nagród XV konkursu nagrody honorowej Sądecki Laur Turystyczny. Na poniedziałkowym (15 września) posiedzeniu kapituła wybrała laureatów tegorocznego konkursu w pięciu kategoriach.
Za „najlepszą inicjatywę i ofertę około turystyczną" pierwszą nagrodę otrzyma Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział „Beskid” w Nowym Sączu w uznaniu za wieloletnią społeczną działalność popularyzującą turystykę w jej najczystszej postaci. Dzięki pasjonatom z PTT Beskid setki mieszkańców regionu, w każdym wieku, co roku mogą poznawać tę małą i tę wielką Ojczyznę.TWÓJ MOUNT EVEREST

Zapraszamy do kolejnej VI edycji zdobywania "Twojego Mount Everestu" Powoli kończymy bieżącą edycję, która rozpoczęła się   20 października 2013. Zliczamy więc szczyty zdobyte na wycieczkach PTT.  Sumujemy tylko jeden szczyt z jednego dnia wycieczki. Proponujemy rywalizację w czterech kategoriach wiekowych: do 10lat; 10-18; 18-50; 50-65, ponad 65 lat. Dodatkowymi kryteriami będzie: szybkość zdobywania, ilość ich (współczynnik) a w kategoriach wiekowych do lat 10 i +65 wiek „Zdobywcy”. Podsumowanie zdobywania „swoich” Everestów odbędzie się na zakończenie sezonu, w październiku, wraz z nagrodzeniem i wyróżnieniem najlepszych. Prosimy o składanie tabel z zestawieniami do 15.10.2014 do "Wakacyjnego Raju" lub bezpośrednio do Wojtka Szaroty.

Twój Mount Everest 2013


18.07-3.08 BAŁKAŃSKA PRZYGODA PTT

W późnych godzinach wieczornych  03 sierpnia 2014 powróciła Kolejna wyprawa Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Oddziału Beskid  w Nowym Sączu.  Tym razem odbywała się ona pt.: „Bałkany wszerz i wzdłuż”. Inspiracją tej eskapady była 100 rocznica zamachu w Sarajewie  i wybuchu I wojny światowej.  (...)  Założeniem głównym turystów „tatrzańsko-sadeckich” było odwiedzenie w  krótkim okresie czasu jak najwięcej krajów bałkańskich aby zarejestrować  w podobnym czasie ich stan, kondycję a jednocześnie zdobyć ich najwyższe szczyty górskie znajdujące się w Koronie Europy, czyli: Maglić (2389) najwyższy szczyt Bośni i Hercegowiny, Zlą Kolatę (2528) najwyższy szczyt Czarnogóry, Korab (2764) najwyższy szczyt Albanii i Macedonii, drugi po Mont Blanc najwyższy szczyt dwóch państw.Goliam Perelik  w Rodopach bułgarskich (2192)  czy  Bobotov Kuk w Durmitorze. (...)
Na
                    szczycie Złej Kolaty

Wszystkie wymieniane szczyty zostały zdobyte w pięknej pogodzie,  prawie przez wszystkich uczestników. Nadmienić trzeba o odkryciu nowej w wyglądzie stolicy Macedonii Skopje. Rewitalizacja wokół kamiennego mostu na rzece Wardar przyprawiła nas wszystkich z zwłaszcza tych, którzy zwiedzali to miasto 3 lata temu.. (...) W Macedonii odwiedziliśmy Kanion Matka pełen turystów. W Bułgarii zwiedziliśmy  drugie co do wielkości w tym kraju Płowdiw między dwoma burzami, które przeszły nad miastem. (...)  Na zakończenie grupa PTT plażowała jeden dzień w Rawdzie nad morzem Czarnym i kolejny raz odwiedzała w drodze powrotnej Sighisoarę. (...) Noclegi na tegorocznej wyprawie były więcej niż w dobrych warunkach (...)  Więcej wrażeń i zdjęć będzie możliwe do zobaczenia  w późniejszym  terminie na corocznej wystawie fotografii z wyprawy w restauracji Ratuszowa, na która już serdecznie zapraszamy.
Wojtek Szarota

PEŁNA RELACJA

NASZ PATRON
PROFESOR FELIKS RAPF
1891-1972

Urodził się 11 stycznia 1891 roku w Tarnowie, w rodzinie Edmunda i Józefy. Szkołę powszechną ukończył w Zbarażu, naukę gimnazjalną rozpoczął w Tarnowie i kontynuował w Nowym Sączu. W latach 1909-1911 studiował na Politechnice Lwowskiej a 1911-1914 na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jana Kazimierza. Po wybuchu I wojny światowej powołany został do służby wojskowej. Po demobilizacji na własną prośbę został przeniesiony do Nowego Sącza, z którymProf. Feliks Rapf to miastem związał się na całe życie. Uczył w I Gimnazjum i Liceum im. Jana Długosza oraz w żeńskim Gimnazjum i Liceum im. Marii Konopnickiej. Jako emeryt kontynuował działalność pedagogiczną.  Do końca życia był bardzo aktywny. Zmarł w Nowym Sączu 7 marca 1972 roku w wieku 81 lat i pochowany został na cmentarzu komunalnym przy ul. Rejtana.
Postać profesora kojarzy się jednak przede wszystkim z turystyką górską.  Pierwszą wycieczkę w Tatry odbył w 1903 roku. Począwszy od 1905 roku aż do wybuchu I wojny światowej, niemal każde wakacje spędzał w Zakopanem, poznając systematycznie Tatry. W lipcu 1908 roku zapisał się do Towarzystwa Tatrzańskiego. . Dnia 11 maja 1924 roku w czasie Walnego Zebrania Oddziału w nowosądeckim ratuszu, został wybrany prezesem Oddziału i pełnił tę funkcję przez 24 lata. Prowadził szeroką działalność publicystyczną, Dużą wagę przykładał do organizacji wycieczek górskich dla członków Oddziału, a przede wszystkim dla młodzieży szkolnej. Był nie tylko organizatorem ale pełnił tu też funkcję przewodnika. Jego pasją była fotografia.  Bardzo dużo czasu poświęcał znakowaniu szlaków w górach. Osobiście wyznakował 470 nowych szlaków turystycznych. Do historii polskiej turystyki wszedł jako autor nowoczesnego systemu znakowania.
Jego działalność przerwał wybuch II wojny światowej.  Natychmiast po zakończeniu wojny Oddział wznowił działalność i 6 czerwca 1945 roku ponownie funkcję prezesa powierzono Feliksowi Rapfowi. Z olbrzymią energią przystąpił do pracy, a przede wszystkim do odnawiania zniszczonych szlaków i odbudowy schronisk. Uruchomił też lokal Oddziału przy ul. Długosza oraz uporządkował i udostępnił bibliotekę Oddziału. Los PTT dopełnił się 16 grudnia 1950 roku, gdy na Zjeździe Delegatów , na polecenie władz Towarzystwo rozwiązało się, przekazując swój majątek PTTK które powołano dzień później. W 1956 roku został zmuszony do opuszczenia zajmowanego przez siebie mieszkania, w którym zlokalizowana była też siedziba Oddziału PTTK.
Postać profesora Feliksa Rapfa i jego zasługi dla turystyki górskiej nie zostały zapomniane. Jest on naturalnym patronem reaktywowanego w 1990 roku Oddziału „Beskid” Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
[więcej]

Maciej Zaremba

SPRAWOZDANIE
z działalności Oddziału ”Beskid” PTT za 2013 r.
(skrót)
    Maciej Zaremba

Był to 24-ty rok działalności Oddziału od jego reaktywowania w 1990 roku.  15 marca odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków, zwołane w celu zatwierdzenia budżetu za 2012 rok.  Siedziba Oddziału mieściła się w Biurze Podróży „Wakacyjny Raj” przy ul. Sobieskiego 14a/2, tel. 18-444-29-22. Biuro czynne jest od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 18.00 i w soboty w godz. 9.00 – 13.00. Tam można uzyskać informacje na temat działalności Oddziału, złożyć deklarację członkowską oraz zapisać się na wycieczki.
 
 W trakcie 2013 roku do Oddziału wstąpiło 49 osób, w tym 37 w Nowym Sączu, 5 do szkolnego Koła w Łabowej i 7 do Koła w Tarnobrzegu.

W myśl zasady że miejsce PTT jest w górach, jest to podstawowa działalność Oddziału.  Propaguje ona regularne uprawianie turystyki górskiej jako formy czynnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu.        
W 2013 roku w Nowym Sączu odbyło się 118 imprez, czyli o 18 więcej niż w roku poprzednim. Wzięło w nich udział 3.883 uczestników.
Największe zapotrzebowanie istnieje na wycieczki jednodniowe i Oddział przede wszystkim takie organizuje. Odbyło się 77 takich imprez. Zorganizowano też 10 imprez dwudniowych, 2 trzydniowe. Odbyło się też 5 imprez wielodniowych.   Po polskich górach wędrowano 65 razy.  Odbyło się też 29 wyjazdów poza granice kraju. 
Imprezy były prowadzone społecznie przez 23 przewodników. Najwięcej, bo aż 36 prowadził Adam Płaneta.

W związku z dotacją otrzymaną z Urzędu Miasta, uczestnicy imprez pokrywali tylko część kosztów wynajmu autokarów. Dzięki temu wycieczki były bardziej dostępne finansowo dla ich uczestników.

Dziesiąty rok trwała współpraca z Sądeckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku. Organizacją tych niedzielnych imprez zajmuje się od początku Wiesław Wcześny. W 2013 roku odbyło się ich 10 a wzięło w nich udział 252 uczestników. Wycieczki prowadzili Wiesław Wcześny i Maciej Zaremba.

Siódmy rok działa przy Oddziale nieformalna grupa zwana Klubem Szalonych Emerytów. W 2013 roku odbyło się 50 imprez organizowanych w środku każdego tygodnia, z reguły w środy. Głównym przewodnikiem wycieczek  Klubu był Stanisław Pałka i prowadził ich ponad 40.
        
Koło szkolne w Łabowej   
Był to drugi rok działalności Koła. Organizatorką imprez była Joanna Król. Odbyło się ich 10, po jednej w każdym z miesięcy od lutego do lipca i od września do grudnia. Wśród uczestników były też osoby dorosłe.

GOT PTT
Propagowano akcję zdobywania GOT PTT, odznaki młodzieżowej „Ku Wierchom” oraz odznak „Mały Szlak Beskidzki” i „Duży Szlak Beskidzki”. W 2013 roku Komisja Oddziałowa GOT PTT prowadzona przez Macieja Zarembą przyznała 5 odznak „małych” brązowych, 3 „małe” srebrne, 1 „małą” złotą, 1 „dużą” srebrną, 13 „Ku Wierchom” i 4 „Mały Szlak Beskidzki”.

Działalność wydawnicza
W 2013 roku ukazał się jeden numer pisma „Beskid” w objętości 44 stron. Po raz drugi zredagowała go Maria Dominik a druk wykonała „Poligrafia Małopolska” Łukasza Gocka w nakładzie 600 egzemplarzy.

Sekcja Narciarska
Sekcja propaguje wędrówki na nartach śladowych i skiturowych jako alternatywę dla narciarstwa „wyciągowego”. O ile pozwalały na to warunki śniegowe, jej członkowie wędrowali na nartach w małych grupach, głównie w okolicach Nowego Sącza.

Sekcja Wysokogórska
Organizowała niedzielne wyjścia w góry a przede wszystkim w Tatry w kilkuosobowych grupach w ciągu całego roku. Zorganizowano też w sierpniu 10-dniową wyprawę w Alpy Bawarskie, w której wzięło udział 5 osób.

Sądecka Grupa Rowerowa PTT
 Powołana w 2011 roku Sądecka Grupa Rowerowa PTT kontynuowała swą działalność, znacznie ją rozszerzając. Odbyło się 20 imprez dla 180 osób a ich organizacją zajmowali się Łukasz Musiał i Małgorzata Przybylska.

Sekcja Biegowa PTT
Zawiązała się spontanicznie przed pierwszym biegiem w którym wzięła udział. Grupa licząca obecnie 14 osób spotyka się w każdą środę na wspólne bieganie. Przewodniczącym Sekcji jest Jolanta Augustyńska, która też zajmuje się sprawami organizacyjnymi.

Koło Przewodników PTT
Koło liczyło 28 członków. Przewodnicy brali udział we wszystkich działaniach Oddziału, a przede wszystkim prowadzili społecznie wycieczki organizowane przez Oddział dla mieszkańców miasta oraz dla słuchaczy Sądeckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, szkolnego Koła w Łabowej a także Sądeckiej Grupy Rowerowej  PTT.

Szlaki Turystyczne PTT
Propagowano „Nowosądeckie Szlaki Spacerowe PTT” otaczające miasto 52,5 km pierścieniem. Wśród uczestników imprez oraz za pośrednictwem biura PTT i Centrum Informacji Turystycznej, rozprowadzane były informatory z opisem i mapą tych szlaków.W ramach planowanego odnowienia całego Szlaku, poprawiono znakowanie na jednym z odcinków.
                                                                
Inne działania
    Biblioteka Gorska PTT liczy 6772 pozycje. Znajduje się ona w wynajętym lokalu przy ul. Kilińskiego. Opiekę nad księgozbiorem sprawuje Wiesław Wcześny który udostępnia go czytelnikom. W 2013 roku przybyły 32 pozycje pochodzące z darów. Przekazali je Maciej Zaremba, Wiesław Wcześny i Leszek Migrała.
    Oddział jest od 1999 roku członkiem Nowosądeckiej Izby Turystycznej. Bierze również udział w spotkaniach i szkoleniach dla sądeckich organizacji pozarządowych,
    W marcu Oddział otrzymał dyplom i medal „XXV-lecia Pielgrzymowania Ludzi Gór na Jaworzynę Krynicką”,
    Delegacja Oddziału wzięła udział w obchodach 140 rocznicy powołania Towarzystwa Tatrzańskiego które odbyły się 23 czerwca w Zakopanem,
    Oddział został wyróżniony „Sądeckim Laurem Turystycznym” w kategorii około turystycznej,  a także odznaką „Złotego Jabłka Sądeckiego” przyznanego przez Starostę Nowosądeckiego. „Sądecki Laur Turystyczny” w kategorii „Osobowość Sądeckiej Turystyki” otrzymał Maciej Zaremba,
    6 grudnia w Rest. „Ratuszowa” odbył się XI już wernisaż wystawy fotograficznej, tym razem o tytule „Alpy w wielu obrazach”, będącej efektem sierpniowej wyprawy Oddziału w te góry,
    Krystyna i Zbigniew Smajdorowie opracowali kronikę Oddziału obejmująca pierwsze półrocze 2013 roku. Kolejny tom jest w trakcie opracowania.
    Oddział wydał kolorowy kalendarz ścienny na 2013 rok,
    Na bieżąco prowadzona jest przez Joannę Drylę – Bogucką strona internetowa Oddziału pod adresem www.pttns.pl.  Pod względem popularności, w dziale „Turystyka/organizacje” znajduje się w ścisłej czołówce w kraju.       
    O działalności Oddziału informowała lokalna prasa a przede wszystkim „Gazeta Krakowska” „Dobry Tygodnik Sądecki” oraz miesięcznik „Sądeczanin”.
    Oddział działa na rzecz całego Towarzystwa, organizując produkcję oraz dystrybucję legitymacji organizacyjnych oraz odznak i legitymacji przewodnickich,
    Oddział był organizatorem  „ XXVIII Ogólnopolskich Spotkań Oddziałów PTT” a zarazem „XII Dni Gór PTT”, które odbyły się w Żegiestowie w dniach 20/22 września pod nazwą „Babiego Lata Nić”,     
    Członkowie Oddziału działają we władzach Towarzystwa.
    Najaktywniejsi członkowie Oddziału są często odznaczani za swoją społeczną pracę.
    Zarząd Główny PTT przyznał Odznakę Jubileuszową XX-lecia Członkostwa 15-tu członkom Oddziału.
    Finansowo nasz Oddział wspierał Urząd Miasta w Nowym Sączu. Otrzymane środki przeznaczone były na dofinansowanie transportu autokarowego podczas imprez oraz na wydanie pisma „Beskid”.(...) mieścić się w wydarzeniach,
podziewać w widokach,
(...) wyjątkowa okazja,
żeby przez chwilę pamiętać
o czym się rozmawiało
przy zgaszonej lampie;
I żeby raz przynajmniej
potknąć się o kamień,
zmoknąć na którymś deszczu
zgubić klucze w trawie;
i wodzić wzrokiem za iskrą na wietrze

W. Szymborska
WYCIECZKI 2014


KLUB SZALONYCH EMERYTÓW Kolo Szalonych Emerytów

KORONA BESKIDÓW Zimowa Korona Beskidów
WYCIECZKI ŁATWIEJSZE łatwa

WYCIECZKI ROWEROWE Sekcja Rowerowa 
Informacje i zapisy: BP WAKACYJNY RAJ, ul. Sobieskiego 14a/2, 33-300 Nowy Sącz, tel./fax.(0-18) 444 29 22,  kom:  513 017 830, poniedziałek-piątek: 8-18, sobota: 9-13
Nr konta PTT o/Beskid:  PKO SA:  45 1020 3453 0000 8002 0056 8576

COPYRIGHT by JDB - 2007