Polskie Towarzystwo
    Tatrzańskie
Statut Historia Informacje Odznaki PTT Nowy Sącz Bezpieczeństwo GOPR Kontakt Księga Gości
Aktualności
Wycieczki i wyprawy
Regulamin wycieczek
Szlaki spacerowe
Przewodnicy
Na niebieskich szlakach
Koło PTT w Tarnobrzegu
Przyjaciele
Relacje
GALERIA
Strona główna
Biuro Rzeczy Znalezionych
PTT O/Beskid im. prof. Feliksa Rapfa
ul. Sobieskiego 14a/2, 33-300 Nowy Sącz
E-mail Oddziału: beskid@ptt.org.pl
Poniedziałek-Piątek 8:00 - 18:00 Sobota: 9:00-13:00
tel./fax.(0-18) 444-29-22; 513-017-830
(lokal Biura Turystycznego "Wakacyjny Raj")
NIP: 734-29-04-837
Nr konta: PKO SA  45102034530000800200568576

webmaster
UWAGA - BIESZCZADY!

Bieszczady po słowacku - Sninski Kamień, Kremenaros,  19-20.09.2015 - wpłata złotówkowa w całości przy zapisie.


KRONIKA PTT "BESKID"

Został opracowany i wydany kolejny tom Kroniki Oddziału "Beskid" Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Nowym Sączu obejmujący pierwsze półrocze 2015 rok. Aż 28 stron poświęconych jest najważniejszemu  wydarzeniu bieżącego roku, którym bez wątpienia były obchody XXV-lecia reaktywowania Oddziału Beskid.  Ponadto w Kronice o wszystkich wycieczkach górskich, o rowerowych wojażach Sądeckiej Grupy Rowerowej PTT, o sukcesach Sekcji Biegowej PTT i o wycieczkach dla najmłodszych. Po raz pierwszy w Kronice ujęto  wszystkie wycieczki Klubu Szalonych Emerytów. Treść Kroniki uzupełniają relacje z wernisaży, spotkań autorskich itp.


Chętnych do obejrzenia prosimy o kontakt z autorami (Krystyna i Zbigniew Smajdor)


PAMIĘTNIK PTT

  Kilka dni temu ukazał się najnowszy, 23. tom "Pamiętnika PTT". Nasze Towarzystwo rok 2015 ogłosiło Rokiem Kazimierza Przerwy - Tetmajera, z okazji 150 rocznicy urodzin tego poety i pisarza, piewcy Tatr i Podhala. Jego postać jest tematem wiodącym tomu. Jak zwykle jest też dział "Człowiek i Góry" oraz kilka innych ciekawych artykułów, w tym o ratownictwie w Tatrach Polskich, o Legionach Polskich w Karpatach Wschodnich czy Parkach Narodowych Andów. W dziale "Recenzje" znajduje się miedzy innymi kilka omówień wydawnictw związanych z Sądecczyzną, a w dziale "Kronika PTT" przeczytać możemy sprawozdanie z działalności nowosądeckiego Oddziału PTT w 2014 roku wraz z wykazem 418 członków Oddziału. "Pamiętnik" można kupić w Biurze "Wakacyjny Raj" w cenie 25 zł.

Maciej Zaremba


FILM I RELACJA Z WYPRAWY W PIRENEJE

Film z wyprawy by Paweł Kogut
Film Pawła Koguta

W godzinach rannych 2 sierpnia br. do domu wrócili uczestnicy kolejnej wakacyjnej wyprawy Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego Oddział „Beskid” w Nowym Sączu odbywającej się pod hasłem: „W pogoni za Fado”. W dosłownym tłumaczeniu „Fado” oznacza los, przeznaczenie, ale jest również znanym gatunkiem muzycznym powstałym w XIX w. w biednych dzielnicach portowych Portugalii i to na tyle barwnym, ekscytującym i niepowtarzalnym, że w 2011 roku został wpisany na listę niematerialnego dziedzictwa UNESCO.

Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Oddział „Beskid” w swój los i przeznaczenie ma wpisane między innymi przybliżanie gór i pogoń za nimi, choć i tragedii, i ciężkich losów też można byłoby się doszukać. W Portugalii wyprawa miała za cel zdobycie jej najwyższego kontynentalnego szczytu Torre, (Malhão da Estrêla) 1993 m n.p.m. Sztuka ta się udała dzięki wspaniałym umiejętnościom kierowców wyprawy: Mieczysławowi, Mariuszowi i Wojciechowi Najduch, którym towarzyszyła pani Maria Najduch, żona Mieczysława i matka Mariusza i Wojciecha. 

Góry te są starymi górami pokrytymi głazami narzutowymi, co świadczy o tym, że były one w plejstocenie zlodowacone. Obecnie na obszarze tych gór ustanowiono jeden z dziewięciu parków narodowych Portugalii, znajduje się tu jedyna w Portugalii stacja narciarska oraz wypływają z niej trzy rzeki: Mondego, Zezere i Alva. W górach tych wydobywa się rudy: cyny, tytanu i wolframu.  Kresem wyprawy była kąpiel w Oceanie Atlantyckim w Figuiera da Foz oraz zwiedzanie pierwszej stolicy Portugalii – Coimbry, równocześnie drugiej stolicy Fado po Lizbonie.

Taka podróż wzdłuż przekątnej kontynentu europejskiego wymagała wielu przystanków i otwierała szanse na zdobywanie kolejnych gór i pasm górskich oraz zwiedzanie wspaniałych zabytkowych miast. W Alpach, w podróży do Portugalii góry w okolicach Bardonecchii m.in. Monte Thabor o wys. 3178 m. n.p.m., w Górach Kotyjskich położony już na terenie Francji, najdłuższy „most tybetański” w okolicach Claviere przecinający wąwóz w okolicach Gervasio San na długości ok. 500 m, zawieszony ok. 30 m nad ziemią wraz z krótką ferratą biegnącą obok starych fortów wojennych.

W okolicach Lurdes, gdzie gościliśmy w polskiej Misji Katolickiej sióstr Nazaretanek zdobyto Małego Vignemalle o wys. 3032 m. n.p.m. z doliny Gaube. Oczywiście niezapomnianym wrażeniem był udział w „procesji światła” na placu przed Katedrą Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny, czy porannej mszy św. w języku polskim przy Grocie Objawień, koncelebrowanej przez kilkunastu księży z Polski.

Kolejnymi atrakcjami górskimi było zdobycie najwyższego szczytu Gór Kastylijskich w Sierra de Gredos - Almanzora 2592 m n.p.m., czy przepięknej urody Pedraforca 2497 m n.p.m. w Pierenejach wschodnich w okolicach Bergi.  Ukoronowaniem wyprawy był zdobycie Barre des Ecrins, 4102 m n.p.m. przez jednego uczestnika oraz Petit Ecrins 4008 m n.p.m. przez 10-osobowa grupę, przez lodowiec Blanc w Alpach Delfinackich. Z miast zabytkowych zwiedzaliśmy Turyn, Salamancę i Segovię ze wspaniałym akweduktem rzymskim. W drodze tam i powrotnej plażowaliśmy w okolicy Narbonne i zwiedzaliśmy Narbonne.

Wrażeń z podróży tak dalekiej jest co niemiara i już dziś zapraszamy na wernisaż fotografii, który jak zawsze odbędzie się w gościnnych wnętrzach restauracji Ratuszowa w Nowym Sączu. Nadmienić warto, że całość zaplanował i poprowadził Robert Cempa z logistycznym wsparciem Arkadiusza Rybińskiego.

Wojciech Szarota

80 LAT GOT

W dniu 23 czerwca 2015 roku upłynęło osiemdziesiąt lat od ustanowienia przez Polskie Towarzystwo Tatrzańskie Górskiej Odznaki Turystycznej Odznaka jest jedną z najstarszych polskich odznak turystycznych (chronologicznie drugą po Górskiej Odznace Narciarskiej, przejętej po wojnie przez PTTK od Polskiego Związku Narciarskiego). Idea odznaki pojmowanej jako wyróżnik poziomu umiejętności turystycznych oraz znawstwa gór przez jej posiadacza, a równocześnie jako swoista materialna nagroda za trud górskiej wędrówki, torowała sobie drogę w Polskim Towarzystwie Tatrzańskim bardzo powoli. Wynikało to z ideologii Towarzystwa, u której podstaw leżała zasada bezinteresowności w uprawianiu turystyki górskiej. Głównym motywem podejmowania trudu górskich wędrówek były względy natury estetycznej, emocjonalnej i poznawczej. O żadnych innych, bardziej wymiernych, czy tym bardziej materialnych kategoriach nie było mowy. Tak ukształtowany etos turysty górskiego, oficjalnie głoszony przez PTT, obowiązywał przez długi czas aż po lata międzywojenne.

Władysław Łoboz


SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ODDZIAŁU BESKID  W 2014

Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem opracowanym przez Macieja Zarembę, Prezesa Honorowego PTT O/Beskid,  nt. działalności naszego oddziału w 2014. Skrót sprawozdania jest umieszczony w dziale PTT Nowy Sącz, można tez pobrać plik .pdf z całością sprawozdania.

NASZ PATRON
PROFESOR FELIKS RAPF
1891-1972


Urodził się 11 stycznia 1891 roku w Tarnowie, w rodzinie Edmunda i Józefy. Szkołę powszechną ukończył w Zbarażu, naukę gimnazjalną rozpoczął w Tarnowie i kontynuował w Nowym Sączu. W latach 1909-1911 studiował na Politechnice Lwowskiej a 1911-1914 na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jana Kazimierza. Po wybuchu I wojny światowej powołany został do służby wojskowej. Po demobilizacji na własną prośbę został przeniesiony do Nowego Sącza, z którymProf. Feliks
              Rapf to miastem związał się na całe życie. Uczył w I Gimnazjum i Liceum im. Jana Długosza oraz w żeńskim Gimnazjum i Liceum im. Marii Konopnickiej. Jako emeryt kontynuował działalność pedagogiczną.  Do końca życia był bardzo aktywny. Zmarł w Nowym Sączu 7 marca 1972 roku w wieku 81 lat i pochowany został na cmentarzu komunalnym przy ul. Rejtana.
Postać profesora kojarzy się jednak przede wszystkim z turystyką górską.  Pierwszą wycieczkę w Tatry odbył w 1903 roku. Począwszy od 1905 roku aż do wybuchu I wojny światowej, niemal każde wakacje spędzał w Zakopanem, poznając systematycznie Tatry. W lipcu 1908 roku zapisał się do Towarzystwa Tatrzańskiego. . Dnia 11 maja 1924 roku w czasie Walnego Zebrania Oddziału w nowosądeckim ratuszu, został wybrany prezesem Oddziału i pełnił tę funkcję przez 24 lata. Prowadził szeroką działalność publicystyczną, Dużą wagę przykładał do organizacji wycieczek górskich dla członków Oddziału, a przede wszystkim dla młodzieży szkolnej. Był nie tylko organizatorem ale pełnił tu też funkcję przewodnika. Jego pasją była fotografia.  Bardzo dużo czasu poświęcał znakowaniu szlaków w górach. Osobiście wyznakował 470 nowych szlaków turystycznych. Do historii polskiej turystyki wszedł jako autor nowoczesnego systemu znakowania.
Jego działalność przerwał wybuch II wojny światowej.  Natychmiast po zakończeniu wojny Oddział wznowił działalność i 6 czerwca 1945 roku ponownie funkcję prezesa powierzono Feliksowi Rapfowi. Z olbrzymią energią przystąpił do pracy, a przede wszystkim do odnawiania zniszczonych szlaków i odbudowy schronisk. Uruchomił też lokal Oddziału przy ul. Długosza oraz uporządkował i udostępnił bibliotekę Oddziału. Los PTT dopełnił się 16 grudnia 1950 roku, gdy na Zjeździe Delegatów , na polecenie władz Towarzystwo rozwiązało się, przekazując swój majątek PTTK które powołano dzień później. W 1956 roku został zmuszony do opuszczenia zajmowanego przez siebie mieszkania, w którym zlokalizowana była też siedziba Oddziału PTTK.
Postać profesora Feliksa Rapfa i jego zasługi dla turystyki górskiej nie zostały zapomniane. Jest on naturalnym patronem reaktywowanego w 1990 roku Oddziału „Beskid” Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego
[więcej]

Maciej Zaremba

W górach musisz wykonać pewien wysiłek bez zapłaty. Jest w tym mistyka, szukanie czegoś wyjątkowego. Do tego trzeba mieć pewną wyobraźnię, filozofię życiową. Nie każdego na to stać, nie każdemu się chce. Bo w górach nie ma granic, tam się szuka wolności. Są elementy rywalizacji, ale rywalizacji z postawionym celem, a nie z przeciwnikiem. Tam wciąż nie ma pojęcia: pierwszy, drugi, trzeci.
 
Krzysztof Wielicki


(...) mieścić się w wydarzeniach,
podziewać w widokach,
(...) wyjątkowa okazja,
żeby przez chwilę pamiętać
o czym się rozmawiało
przy zgaszonej lampie;
I żeby raz przynajmniej
potknąć się o kamień,
zmoknąć na którymś deszczu
zgubić klucze w trawie;
i wodzić wzrokiem za iskrą na wietrze
Wisława Szymborska


WYCIECZKI 2015

dzieci WYCIECZKI DLA DZIECI/ŁATWIEJSZE
rower  WYCIECZKI ROWEROWE
emeryci  KLUB SZALONYCH EMERYTÓW
korona  KORONA BESKIDÓWTwój Mount Everest

WYCIECZKI SUTW

ARCHIWUM 2014
ARCHIWUM 2013
ARCHIWUM 2012
ARCHIWUM 2011
ARCHIWUM 2010
ARCHIWUM 2009
ARCHIWUM 2008
ARCHIWUM 2007


 
 
Informacje i zapisy: BP WAKACYJNY RAJ, ul. Sobieskiego 14a/2, 33-300 Nowy Sącz, tel./fax.(0-18) 444 29 22,  kom:  513 017 830, poniedziałek-piątek: 8-18, sobota: 9-13
Nr konta PTT o/Beskid:  PKO SA:  45 1020 3453 0000 8002 0056 8576

COPYRIGHT by JDB - 2007stat4u